Chemická olympiáda- krajské kolo

uverejnené 1. 5. 2013, 12:34 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 1. 5. 2013, 12:34 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Vo štvrtok 26.apríla sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského konalo krajské kolo chemickej olympiády kategórie Dz, ktorá je určená žiakom základnej školy. Súťaže sa zúčastnili chlapci a dievčatá, ktorí boli najúspešnejší v obvodných kolách bratislavského kraja. 
Po slávnostnom otvorení, v ktorom predsedníčka krajskej komisie CHO RNDr. Helena Vicenová zaželala žiakom veľa úspechov, sa súťaž začala vypracovaním teoretického testu, po ktorom nasledovala praktická časť. Žiaci si tak mohli vyskúšať prácu v naozajstnom chemickom laboratóriu prírodovedeckej fakulty. Naše žiačky z 9.B boli úspešnými riešiteľkami súťaže. Barbora Kanávorová skončila na 13. a Lucia Valjentová na 19. mieste.

Comments