Biologická olympiáda- obvodné kolo

uverejnené 7. 2. 2013, 8:46 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 7. 2. 2013, 8:46 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
V stredu 6.februára sa na ZŠ Mierová v Bratislave – Ružinove uskutočnilo obvodné kolo 47. ročníka biologickej olympiády kategórie C. Súťaž, ktorá je určená pre žiakov 8.-9.ročníka základných škôl a osemročných gymnázií, je rozdelená na dve kategórie. V teoreticko-praktickej časti musia žiaci preukázať nielen teoretické znalosti z botaniky a zoológie, ktoré vysoko prevyšujú poznatky zo školských hodín biológie, ale aj zručnosť pri jednoduchých pokusoch a pozorovaniach. 

V tejto kategórii reprezentovali našu školu chlapci z 8. B triedy. Martin Šulek obhájil svoje výborné umiestnenie z vlaňajška a skončil na 2.mieste, Adam Kӧrӧsi sa umiestnil na 6. mieste. 
V projektovej časti súťaže žiaci prezentujú a obhajujú svoj projekt, ktorý je nielen v písomnej podobe (správa), ale je doplnený aj posterom. V tejto kategórii sa k chlapcom pripojila aj Barbora Kanávorová z triedy 9.B, ktorá už v tejto kategórii vlani skončila na 2.mieste. V tomto školskom roku sa Barbora so svojim projektom „Výskyt a príčiny obezity u detí“ umiestnila na 3. mieste. Chlapci, ktorí vlani súťažili ešte v kategórii D, boli tiež úspešní. Adam Kӧrӧsi s projektom „Odchov mláďat gekóna (Tarentola mauritanica)“ skončil na výbornom 2.mieste, Martin Šulek a jeho projekt „Obdobie pokoja u leguánika (Leiocephalus personatus)“ bol vyhodnotený ako 5. najlepší.

                                                                Gratulujeme ! ! !

Comments