Archív‎ > ‎Š. rok 2012-2013‎ > ‎

Úspechy žiakov 2012-2013


Videoklip s našimi šikovnými tanečníčkami

uverejnené 10. 7. 2013, 7:34 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 10. 7. 2013, 7:34 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Nový videoklip speváčky Nely Leksovej podporili aj naše tanečníčky zo 4.C Kika Faltusová, Viki Chocholová, Ivanka Paulíková, Veronika Kačeriaková, Katka Palusková a Ema Magomedová z 2.B.
Pozrite:

Video YouTube


Projekt: My favourite recipe (2.časť - realizácia)

uverejnené 1. 7. 2013, 4:06 používateľom Alena Bednárová   [ aktualizované 1. 7. 2013, 4:06 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Žiaci 6.B,C stihli ešte deň pred koncom školského roka napiecť dve cukrárske dobroty (Ginger bread - Perník a Brownies) pod vedením šéfkuchára pána učiteľa Korňana :). Na projekte My favourite recipe (Môj obľúbený recept) pracovali v skupinách v rámci výučby AJ. 

Inside Games 2013

uverejnené 1. 7. 2013, 3:58 používateľom Alena Bednárová   [ aktualizované 1. 7. 2013, 3:58 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Siedmaci, ôsmaci a deviataci sa 22.6.2013 zúčastnili kresťanského športového turnaja Inside Games 2013 s témou Pripravený na zápas! (http://inside.sem.sk). Chlapci súťažili v dvoch tímoch v disciplíne hokejbal. Deviatacky tím s brankárom Mariom Gottchalom (8.A.) nakoniec obsadil 4. miesto. Na 2.mieste skončil tím RŠK Ružinov, ktorý viedol náš žiak René Lazový (8.A).  Chlapci, gratulujeme !         Marek Korňan

17. hokejbal jún2013


Juniáles 2013

uverejnené 29. 6. 2013, 4:57 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 29. 6. 2013, 5:01 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Naše šikovné talenty:

Prečo máš rád slovenčinu, prečo máš rád Slovensko

uverejnené 13. 6. 2013, 11:58 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 13. 6. 2013, 11:58 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Dňa 12.6. 2013 sa konal v Nových Zámkoch už 21.ročník celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou „Prečo máš rád slovenčinu, prečo máš rád Slovensko“. Cieľom súťaže je podchytiť a prehĺbiť záujem detí o slovenčinu a Slovensko, o významných predstaviteľov Slovenska a svojho rodného kraja, či rozvíjať záujem o miestne, kultúrne dedičstvo formou slohových prác, či prozaických žánrov a básní. Do celoslovenského kola súťaže bolo zaslaných 631 prác žiakov základných a stredných škôl, ktorí písali príbehy, poviedky, eseje a básničky. 21.ročník sa niesol v znamení 1150.výročia príchodu Konštantína a Metoda na naše územie a 150.výročia založenia Matice slovenskej. Garantom a organizátorom tejto súťaže bolo viacero inštitúcií a organizácií, a to Ministerstvo školstva, Ministerstvo kultúry, Štátny pedagogický ústav, SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

V stredu si v Nových Zámkoch prevzali ocenenia aj dvaja žiaci z našej školy. Radka Štiffelová zo 4.C triedy si prevzala čestné uznanie za prácu o svojom pôsobení v detskom folklórnom súbore Vienok a Matej Chudej, žiak 4.C- za svoju prácu o rodisku Jura Jánošíka – Terchovej.
Medzi ocenenými školami na Slovensku a v zahraničí bola aj naša škola.

Srdečná vďaka patrí aj pani učiteľke A. Ambrožovej, ktorá žiakov na súťaž pripravovala a pomáhala im.

                                               GRATULUJEME ! ! !

Maľujte s Primalexom-výtvarná súťaž

uverejnené 10. 6. 2013, 22:44 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 13. 6. 2013, 11:35 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Od marca do mája prebiehal 1.ročník výtvarnej súťaže s názvom „Maľujte s Primalexom“,
do ktorého sa mohli zapojiť základné školy a ZUŠ na celom Slovensku. 
Do súťaže sa prihlásilo až 153 škôl, ktoré zaslali spolu 2 000 výtvarných detských prác. Deti maľovali a kreslili vo svojich výtvarných prácach, akoby si chceli vymaľovať svoju detskú izbu, či vyjadrovali maľbou hudobné predstavy a zážitky z počúvanej pesničky. 

Do tejto celoslovenskej súťaže sa zapojili aj naši žiaci z 1.stupňa, ktorí použili vo svojich kreatívnych prácach farebnú škálu farieb Primalexu a znázorňovali svoju detskú izbičku, či abstraktnú tému pesničky. Porotu zaujali práce našich žiakov, ktorá ocenila 
z 2 000 výtvarných prác aj výtvarné dielo žiačky 4.C triedy Radky Štiffelovej. Za svoju prácu získala ocenenie v podobe diplomu a vecnej ceny.

                                                   GRATULUJEME !!!

Hliadky mladých zdravotníkov

uverejnené 5. 6. 2013, 10:36 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 5. 6. 2013, 10:38 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

V pondelok 3.júna sa ako každoročne uskutočnila územná súťaž Hliadok mladých zdravotníkov. Súťaž, ktorá je určená pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií celej Bratislavy, sa tento rok konala pre nepriaznivé počasie nielen v priestoroch Územného spolku Slovenského červeného kríža na Miletičovej ulici, ale aj v telocvični ZŠ Ružová dolina. Chlapci a dievčatá zo 23 škôl súťažili v teoretických zdravotníckych vedomostiach a znalostiach o ČK a SČK, po ktorých nasledovalo praktické poskytovanie prvej pomoci a ošetrenie tepnového a žilného krvácania, popálenín a zlomenín figurantov. Súťaž vyvrcholila kardiopulmonálnou resuscitáciou, ktorú predviedol každý člen hliadky. 
Našu školu reprezentovalo družstvo chlapcov a dievčat zo 6.C triedy Dominika Hacajová, Sophia Machová, Nikoleta a Adam Pospechovci, Karin Šeboková a Dávid Zahradníček. Napriek veľkej náročnosti súťaže a aj tomu, že sa naši žiaci súťaže zúčastnili prvýkrát a patrili k najmladším, obsadili výborné 4.miesto, ktorým len potvrdili, koľko času venovali dôslednej teoretickej aj praktickej príprave.

Ďakujeme aj pani učiteľke Jarmile Skotnicovej, ktorá žiakov na súťaž pripravovala!

Výtvarná súťaž Bratislavskej ZOO

uverejnené 3. 6. 2013, 23:25 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 13. 6. 2013, 11:28 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Bratislavská zoologická záhrada v spolupráci s firmou Bushman vyhlásila výtvarnú súťaž na tému: „Aby naše vlky spokojne vyli“. 

Táto súťaž bola súčasťou viacerých akcií zameraných na záchranu vlkov a na podporu vybudovania priestranného výbehu, ktorý by kopíroval prostredie voľnej prírody. Deti z rôznych kútov Slovenska a rôznych vekových kategórií zasielali do ZOO krásne kresby a maľby vlkov a vlčej rodiny v prírode. Zo všetkých výtvarných prác ocenili marketingoví pracovníci len päť detí, ktoré si prevzali ceny pri príležitosti MDD. Medzi výhercami bola aj žiačka našej školy zo 4.C triedy Sárka Šmidáková. 

Ľahká atletika

uverejnené 31. 5. 2013, 9:20 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 31. 5. 2013, 9:42 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

23.mája sa uskutočnili Majstrovstvá okresu v atletike základných škôl na štadióne Mladá Garda. 
Dievčenské družstvo obsadilo pekné 2. miesto a chlapčenské družstvo 1. miesto. 
Blahoželáme Kataríne Romančíkovej, Tatiane Kosmálovej, Vanesse Keményovej, Claudii Franczovej, Nátálii Postošovej, Patrícii Zadžorovej, Karin Šebokovej, Hane Rudohradskej, Karin Lukačovičovej, Victorii Borkovičovej, Christiánovi Flickingerovi, Martinovi Benkovskému, Jakubovi Kováčovi, Dominikovi Kuczmanovi, Ferdinandovi Kránerovi, Stanislavovi Žabenskému, Renému Lazovému, Lukášovi Szászovi, Christiánovi Bihárimu, Máriovi Gottschallovi. Chlapcom držíme palce v krajskom kole.

Biologická olympiáda

uverejnené 19. 5. 2013, 6:38 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 19. 5. 2013, 6:40 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Vo štvrtok 16.mája sa konalo na ZŠ Mierová v bratislavskom Ružinove obvodné kolo biologickej olympiády kategórie D. Táto kategória je určená žiakom 5.-6.ročníka základných škôl a osemročných gymnázií. Súťaž je rozdelená na časť teoreticko-praktickú a časť projektovú, žiaci si môžu vybrať, ktorej sa zúčastnia, prípadne môžu súťažiť v obidvoch. Našu školu reprezentovali žiačky 7.B triedy. 
Simona Petrášová, ktorá súťažila v teoreticko-praktickej časti skončila na 6.mieste. 
V projektovej časti Michaela Šuchterová so svojou prácou „Deti a počítač“ zvíťazila.


                                       GRATULUJEME  DIEVČATÁ  !

1-10 of 47