Archív‎ > ‎Š. rok 2012-2013‎ > ‎Oznamy 2012-2013‎ > ‎

Vzdelávacie poukazy- informácie

uverejnené 7. 9. 2012, 2:04 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 7. 9. 2012, 7:09 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Žiaci našej školy dostanú v pondelok vzdelávacie poukazy.
Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný štátny príspevok na záujmové vzdelávanie žiaka ZŠ. Žiak môže vzdelávací poukaz odovzdať škole alebo šk. zariadeniu podľa vlastného výberu, ktoré mu bude záujmové vzdelávanie v danom školskom roku poskytovať.

Okrem poukazu dostane každý žiak zoznam krúžkov a prihlášku. Na základe vyplnenej prihlášky sa žiak zaviaže povinne navštevovať krúžok celý školský rok. Žiaci môžu navštevovať iba 1 krúžok, preto je dôležité, čím skôr odovzdať prihlášku a podpísaný vzdelávací poukaz triednemu učiteľovi, ktorý ju neodkladne odovzdá vedúcemu krúžku.

Žiaci, ktorí budú navštevovať ŠKD, odovzdajú poukaz na výchovnú činnosť ŠKD.

Kto sa na krúžok neprihlási, ani nechodí do ŠKD, môže vzdelávací poukaz uplatniť v inom zariadení.
Žiaci odovzdajú vzdelávacie poukazy najneskôr do 14.9.2012 triednemu učiteľovi.

Comments