Archív‎ > ‎Š. rok 2012-2013‎ > ‎Oznamy 2012-2013‎ > ‎

Testovanie deviatakov

uverejnené 11. 3. 2013, 23:22 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 11. 3. 2013, 23:41 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

V stredu 13.3.2013 sa na celom Slovensku uskutoční Testovanie 9 – 2013.

Komu je testovanie určené:  žiakom 9.ročníka ( na našej ZŠ sa týka 56 žiakov )

Ciele testovania:  -  získať obraz o vzdelávacích výsledkoch žiakov pri výstupe z                 II.stupňa ZŠ                

-    porovnať výkony jednotlivých žiakov

-    výsledky budú jedno z kritérií pre prijatie žiakov na štúdium na strednú školu

Aké predmety sa testujú:     -    matematika

           -    slovenský jazyk a literatúra

Povolené pomôcky:   - kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne  gulôčkové                       pero

Termín zaslania výsledkov:  -  v elektronickej podobe  ich získajú ZŠ začiatkom apríla

     -          výsledkové listy dostanú ZŠ v polovici apríla

Všetkým našim deviatakom držíme palce. Veríme, že zúročia výsledky intenzívnej prípravy, ktorú sme im venovali na hodinách Slovenského jazyka a Matematiky počas celého školského roku. 

Naše úsilie vyvrcholilo v dňoch 11. a 12. marca, keď sme frontálne zopakovali učivo 2. stupňa z oboch predmetov a dali tak žiakom možnosť overiť si úroveň svojich získaných vedomostí, zbaviť sa "slabých stránok" a získať zdravé sebavedomie. 

 Pri práci využite  všetky svoje vedomosti a nezabudnite ani na „zdravý sedliacky rozum“.

                                                                To vám prajú všetci žiaci školy a vaši učitelia.

 

 

Comments