Archív‎ > ‎Š. rok 2012-2013‎ > ‎Oznamy 2012-2013‎ > ‎

Prevádzka školy počas prázdnin

uverejnené 25. 6. 2013, 9:49 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 25. 6. 2013, 9:54 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Stránkové hodiny podľa rozpisu:

1. 7. - 2.7. - 3.7.2013 :  RŠ, ZRŠ 1. + 2. stupňa

10. 7. 2013 (streda) : ZRŠ 1. stupňa

15. 7. 2013 – 13.8. 2013 škola neposkytuje služby pre rodičov

14. 8. 2013 (streda ) : ZRŠ  2.stupňa 

21. 8. 2013 (streda ) : RŠ 

26. 8. 2013 (streda ): RŠ, ZRŠ 1. + 2. stupňa

                          Od    9,00 hod  –  do 11,00 hod

27. 8. 2013: Nástup všetkých pedagogických zamestnancov.

Riaditeľka školy  si v prípade nepredvídaných udalostí vyhradzuje právo zmeny prázdninového režimu školy.

 V Bratislave, 25. 6. 2013                              RNDr. Alena Heldová, riaditeľka školy

Comments