Archív‎ > ‎Š. rok 2012-2013‎ > ‎Oznamy 2012-2013‎ > ‎

Oznam vedúcej šk. jedálne

uverejnené 20. 12. 2012, 4:22 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 20. 12. 2012, 4:22 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice, zo dňa 11.12.2012, sa mení a dopĺňa výška príspevku zákonného zástupcu žiaka, na čiastočnú úhradu nákladov na stravu v školskej jedálni, o výšku príspevku na réžiu nasledovne:

Čl. 7 – Školská jedáleň, výška príspevku na réžiu.

bod b.) – základná škola – zákonný zástupca žiaka uhrádza príspevok na réžiu vo výške

                                                         1 Euro paušálne za mesiac.


V predpise stravného na mesiac január 2013, sa táto zmena zobrazí zvýšením celkovej sumy 
o 1 Euro, na jedného stravníka.
                                                                                                                RNDr.Lýdia Novotná

                                                                                                                             vedúca ŠJ

Comments