Archív‎ > ‎Š. rok 2012-2013‎ > ‎Oznamy 2012-2013‎ > ‎

Komora učiteľov varuje pred zvýšením počtu detí v triedach

uverejnené 11. 6. 2013, 3:19 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 11. 6. 2013, 3:21 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Komora učiteľov varuje pred zvýšením počtu detí v triedach

Email this Článok
Št, 06.06.2013 - 12:16 — raabe
Zvýšením počtu žiakov v triedach sa zvýši aj nebezpečenstvo úrazu detí počas prestávok a na vyučovacích hodinách, varuje SKU. Nesúhlasí s návrhom ministerstva školstva zvýšiť maximálne počty žiakov v triedach a obáva sa, že to zhorší kvalitu vzdelávania.

Ministerstvo navrhuje zvýšiť maximálny počet žiakov na 1. stupni základných škôl na 28 žiakov, doteraz to bolo v 1. ročníku 22 žiakov a v 2. - 4. ročníku 25 žiakov. Na 2. stupni ZŠ má maximálny počet žiakov v triede stúpnuť z 28 na 30. Rezort argumentuje, že pri určení maximálneho počtu žiakov v triedach sa vychádzalo z priemernej naplnenosti vkrajinách OECD.

Komora učiteľov chce ponechať súčasný model. "Nesúhlasíme s takýmto opatrením, ktoré je len čisto ekonomickým riešením a neberie ohľad na potrebu rozvoja kvality škôl, individuálneho rozvoja osobnosti dieťaťa a stále zvyšujúcej sa záťaže pedagogického zamestnanca," hovorí Správna rada SKU. Učitelia varujú, že pri takom vysokom počte detí v triede nie je možné priebežne hodnotiť a kontrolovať počas hodiny výkon a postup každého žiaka, a ani ovplyvňovať klímu triedy. Vyššie počty povedú k obmedzeniu inovatívnych vyučovacích foriem a výkladových metód, zameraných na individuálnu podporu žiaka.

SKU pripomína, že v prvom ročníku, kde je nutný individuálny prístup ku každému dieťaťu, je počet 28 žiakov nemysliteľný a fyzicky i psychicky pre vyučujúceho nezvládnuteľný. Podľa nich návrh vôbec neberie do úvahy, že v našich triedach neustále stúpa počet začlenených žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. "Práca v 30-člennej triede, kde sa nachádzajú individuálne začlenení žiaci a žiaci s mentálnym postihnutím, je pre učiteľa, ktorý pracuje bez asistenta, neskutočne náročná," upozorňujú.

SKU dodáva, že ak naše školstvo porovnávame so situáciou v krajinách OECD, je nutné aj v našich školách vytvoriť identické podmienky pre vzdelávací proces. Treba znížiť administratívne zaťaženie súvisiace so začlenenými žiakmi, vytvoriť pre učiteľov vzorové tematické plány a metodické materiály, ktoré sú vo väčšine krajín OECD štandardom pre učiteľov. Zároveň je potrebné poskytnúť pre učiteľov i žiakov servis v podobe asistentov žiakov, asistentov učiteľov, špeciálnych pedagógov, IT technikov, metodikov a podobne. "V našej praxi tieto pozície absentujú a to všetko sa, spolu s nízkym finančným ohodnotením učiteľa i s nízkou dotáciou školstva, podieľa na tom, že zlepšovanie kvality vzdelávania v našich podmienkach nemôže napredovať tak, ako by sme si všetci priali," dodáva správna rada SKU.

Zdroj: SITA

Comments