Archív‎ > ‎Š. rok 2012-2013‎ > ‎Oznamy 2012-2013‎ > ‎

Deti s ADHD

uverejnené 20. 2. 2013, 7:23 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 20. 2. 2013, 7:23 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Zlé deti? Vyrušujú, sú nesústredené a ťažko sa učia?

Poruchy pozornosti a hyperaktivitu mnohí ľudia ešte stále považujú za „vymyslené choroby“.

Psychologička doc. Eva Gajdošová tvrdí, že to nie sú choroby, ale poruchy a veľmi reálne.

Čo je to vlastne ADHD?

Je to porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou, v angličtine Attention Deficit Hyperactivity Disorder, niekedy sa vyskytuje aj bez hyperaktivity (ADD). Kedysi sa označovala aj ako ľahká mozgová dysfunkcia. ADHD a ADD nie sú totožné, hoci sa často zamieňajú, sú to síce podobné, ale predsa odlišné poruchy.

V čom sa líšia?


Ľudia s ADHD mávajú problémy so sústredením, bývajú impulzívni a hyperaktívni. Tí, ktorí majú ADD, nebývajú hyperaktívni, majú problémy najmä s nedostatočným sústredením. V oboch prípadoch sa tieto príznaky vyskytujú v takej miere, ktorá vzhľadom na vek a intelektuálne schopnosti nie je v norme. ADHD a ADD sprevádzajú poruchy učenia a správania, ktoré sa však nemusia vyskytovať súčasne alebo sa rôzne kombinujú.

Ako sa ADHD a ADD prejavujú?

Dieťa je hyperaktívne a má poruchy pozornosti. Nadmerná, ale neusporiadaná živosť spôsobuje častejšie úrazy. V rodine takéto dieťa vyžaduje viac pozornosti a prináša menej uspokojenia. Je viac trestané a málo chválené a sťažujú sa naň aj v materskej škole, lebo nedodržiava požadovanú disciplínu. Sú tu aj ďalšie príznaky: poruchy spánku, pohybovej koordinácie, nemotornosť, slabá krátkodobá a dlhodobá pamäť, nadmerná roztržitosť, špecifické vývinové poruchy učenia, horšia schopnosť abstraktného myslenia, pomalosť pri dokončovaní práce, nedostatok sebaúcty, správanie často neprimerané situácii, negatívny alebo aj agresívny vzťah k autorite, nevhodné a výrazné predvádzanie sa v afekte, deštrukčné správanie, nepredvídateľné reakcie... a mnohé iné zo spektra príznakov, u každého dieťaťa individuálne.

Aké biologické mechanizmy to sú?

Svoju úlohu tu zohráva dedičnosť, môžu sa vyskytovať štrukturálne abnormality mozgu a inak u nich zrejme fungujú aj neurotransmitery – látky prenášajúce vzruchy medzi mozgovými bunkami pri činnosti. Príčiny poškodenia mozgu sa hľadajú v nedostatočnom okysličení pri pôrode, pri úrazoch hlavy v detskom veku, pri zdravotných komplikáciách matky v tehotenstve, v pití alkoholu a cigaretách v tehotenstve. Presne to však stále nevieme.

Výchova teda nemá na poruchu dieťaťa žiadny vplyv?

Práve naopak, správna výchova vplýva na takéto dieťa veľmi pozitívne. Symptómy ADD a ADHD však môžu výchovu značne skomplikovať. Rodičia dieťaťa sú často obviňovaní z toho, že sú zlými rodičmi, ktorí nevedia zvládnuť svoje dieťa. Keď sa však podarí naštartovať efektívny terapeutický program, symptómy ADHD či ADD, ktoré boli dovtedy považované za dôsledok „zlej výchovy“, sa zmiernia. Rodičia pri výchove jednoznačne potrebujú pomoc odborníkov a citlivý prístup. Nemusia sa však o svoje deti báť, ak si ľudia s týmito poruchami zvolia správne povolanie a životný štýl, môžu pre nich prejavy tejto poruchy znamenať dokonca výhodu. Brať ich ako postihnutých by bolo veľmi nešťastné.

Ako sa tieto poruchy diagnostikujú?

Je pomerne ťažké diagnostikovať ich, pretože existujú ďalšie telesné a psychické ochorenia, ktoré sa môžu s ADHD a ADD nesprávne zamieňať. Celkové vyšetrenie preto musí zahŕňať starostlivé posúdenie zdravotných, psychiatrických, psychologických, študijných symptómov, treba prihliadať na osobnú i rodinnú anamnézu. Tieto informácie sa zhromažďujú z lekárskych správ, klinických pozorovaní a zo špeciálnych pedagogických vyšetrení. Lekári, psychológovia a pedagógovia musia preto pri diagnostike úzko spolupracovať, rovnako aj pri terapii. Liečba v konečnom dôsledku pomáha deťom vyhnúť sa negatívnym zážitkom a z toho vyplývajúcim emočným problémom. Asi 80 percent detí potrebuje liečbu ADD a ADHD už odmalička. Okolo 50 percent detí ju potrebuje aj v dospelom veku. Problémy u časti osôb pretrvávajú, a to najmä v troch oblastiach – v profesionálnej kariére, v osobných vzťahoch a vo vťahoch so spoločnosťou.

Akú úlohu majú pri terapii lieky?

Prístup rodičov, školy a okolia sa nemôže obmedziť na „dáme dieťaťu tabletky, aby bol pokoj“. Pre rodičov nebýva ľahké rozhodovanie ohľadom farmakoterapie. Stáva sa, že sa dlho trápia a často sa celé roky podávaniu liekov vyhýbajú. Žiadny rodič si nepraje, aby jeho dieťa bolo „na práškoch“. Názor na správnosť či nesprávnosť podávania liekov, väčšinou stimulátorov a tricyklických antidepresív, si nechajme pre seba. Rozhodnutie, či má dieťa dostávať lieky, závisí predovšetkým od dohody rodičov s lekárom.

Deti, ktoré trpia ADHD a ADD

* 90 percent detí zvláda školskú prácu pod svoje možnosti

* 90 percent detí v škole nestíha

* 20 percent má problémy s čítaním

* 60 percent má vážne problémy s rukopisom

Komplexná starostlivosť o deti s ADHD a ADD

Ak dieťaťu diagnostikovali ADHD či ADD, jemu a jeho rodine pomáha najmä komplexná starostlivosť:

* vzdelávanie rodičov, ktorí by sa o poruche mali dozvedieť čo najviac,

* riadenie správania doma aj v škole,

* spolupráca s poradňou pre rodinu,

* individuálne poradenstvo, v rámci ktorého sa dieťa naučí zvládať techniky a stratégie, ako riešiť problémy, odolávať stresu a zvyšovať si sebaúctu,

* poznávacia terapia – dieťa sa naučí ovládať vlastné správanie a veci si vopred premyslí,

* nácvik sociálnych skúseností,

* umožnenie telesnej aktivity (plávanie, gymnastika, beh),

* farmakoterapia.

Čo môže pomôcť deťom s ADHD a ADD

* relaxácia (uvoľnenie, pomáha im rýchly odpočinok, telesný i duševný), najskôr by sa mali naučiť relaxovať rodičia, aby to mohli učiť deti 

* správne komunikačné stratégie a účinné výchovné techniky

* psychoterapie – skupinové terapie, arteterapia, muzikoterapia, dramatoterapia, kognitívna terapia, rodinná terapia

* masáže

* fyzický kontakt (dotyky, objatia), pri zadávaní pokynov sa dieťaťu pozeráme do očí, aby upriamilo pozornosť na pokyn, nestratí sa medzi ostatnými zvukmi

* programy a pracovné listy zamerané na koncentráciu pozornosti a hyperaktivitu, vnímanie, rozvoj reči, myslenia, matematických predstáv

* hudba relaxačná, vážna

* záujmové krúžky – aby dieťa vyniklo, v čom je dobré

* humor – citlivý, na odľahčenie, navodenie atmosféry dôvery

* šport

http://zivot.azet.sk/clanok/10679/zle-deti-vyrusuju-su-nesustredene-a-tazko-sa-ucia.html
 
Comments