Archív‎ > ‎Š. rok 2012-2013‎ > ‎Oznamy 2012-2013‎ > ‎

Darujte 2% zo svojich daní

uverejnené 12. 3. 2013, 2:15 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 18. 4. 2013, 5:12 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Vážení rodičia a priatelia školy, 

Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech vašich detí. 
Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno- vzdelávacieho procesu a vybavenia školy.Využite túto možnosť darovania 2%.

Postup pri darovaní 2% dane: 

Ak ste zamestnaní a nepodávate si daňové priznanie sami:

1. požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15. februára 2013

2. požiadajte zároveň o vystavenie tlačiva: Potvrdenie o zaplatení dane

3. Vyplňte tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní 2% dane, ktoré nájdete na našej webovej stránke v sekcii Dokumenty,( alebo dolu pod oznamom )

4. Obidve vyplnené tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie...) doručte na svoj príslušný daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska- najneskôr do 30.4.2013


Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie: 

1. Vyplňte svoje príslušné tlačivo daňového priznania

2. Vypočítajte si 2% z dane z príjmov fyzickej osoby (minimálne však 3,32 eura)

3. V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% dane v prospech jedného prijímateľa ( typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania

3. Riadne vyplnené tlačivo doručte na váš daňový úrad do 31.3. a uhraďte aj svoju daň. 

                                               Ďakujeme  ! ! ! 

Ċ
Miroslav Podzáhradná,
12. 3. 2013, 2:18
Comments