Archív‎ > ‎Š. rok 2012-2013‎ > ‎

Oznamy 2012-2013


Prevádzka školy počas prázdnin

uverejnené 25. 6. 2013, 9:49 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 25. 6. 2013, 9:54 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Stránkové hodiny podľa rozpisu:

1. 7. - 2.7. - 3.7.2013 :  RŠ, ZRŠ 1. + 2. stupňa

10. 7. 2013 (streda) : ZRŠ 1. stupňa

15. 7. 2013 – 13.8. 2013 škola neposkytuje služby pre rodičov

14. 8. 2013 (streda ) : ZRŠ  2.stupňa 

21. 8. 2013 (streda ) : RŠ 

26. 8. 2013 (streda ): RŠ, ZRŠ 1. + 2. stupňa

                          Od    9,00 hod  –  do 11,00 hod

27. 8. 2013: Nástup všetkých pedagogických zamestnancov.

Riaditeľka školy  si v prípade nepredvídaných udalostí vyhradzuje právo zmeny prázdninového režimu školy.

 V Bratislave, 25. 6. 2013                              RNDr. Alena Heldová, riaditeľka školy

Biskupické noviny o nás

uverejnené 18. 6. 2013, 11:33 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 18. 6. 2013, 11:33 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Ukončenie odhlášok obedov

uverejnené 17. 6. 2013, 1:11 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 17. 6. 2013, 1:11 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Vzhľadom k ukončeniu školského roka 2012/2013, Vám oznamujem, že odhlášky obedov na mesiac jún 2013, je potrebné nahlásiť najneskôr do utorka – 25.06.2013 , do 14,00 hodiny. Po tomto termíne už odhlášky nebudú akceptované a neodhlásené obedy bude možné prevziať do obedárov.
Žiadam rodičov stravujúcich sa žiakov, ktorí od septembra nebudú navštevovať túto školu, aby oznámili čísla účtov, na ktoré budú preplatky zo stravy vrátené bankovým prevodom.
Za pochopenie ďakujem 

                                                                                   RNDr.Lýdia Novotná, vedúca ŠJ

Komora učiteľov varuje pred zvýšením počtu detí v triedach

uverejnené 11. 6. 2013, 3:19 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 11. 6. 2013, 3:21 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Komora učiteľov varuje pred zvýšením počtu detí v triedach

Email this Článok
Št, 06.06.2013 - 12:16 — raabe
Zvýšením počtu žiakov v triedach sa zvýši aj nebezpečenstvo úrazu detí počas prestávok a na vyučovacích hodinách, varuje SKU. Nesúhlasí s návrhom ministerstva školstva zvýšiť maximálne počty žiakov v triedach a obáva sa, že to zhorší kvalitu vzdelávania.

Ministerstvo navrhuje zvýšiť maximálny počet žiakov na 1. stupni základných škôl na 28 žiakov, doteraz to bolo v 1. ročníku 22 žiakov a v 2. - 4. ročníku 25 žiakov. Na 2. stupni ZŠ má maximálny počet žiakov v triede stúpnuť z 28 na 30. Rezort argumentuje, že pri určení maximálneho počtu žiakov v triedach sa vychádzalo z priemernej naplnenosti vkrajinách OECD.

Komora učiteľov chce ponechať súčasný model. "Nesúhlasíme s takýmto opatrením, ktoré je len čisto ekonomickým riešením a neberie ohľad na potrebu rozvoja kvality škôl, individuálneho rozvoja osobnosti dieťaťa a stále zvyšujúcej sa záťaže pedagogického zamestnanca," hovorí Správna rada SKU. Učitelia varujú, že pri takom vysokom počte detí v triede nie je možné priebežne hodnotiť a kontrolovať počas hodiny výkon a postup každého žiaka, a ani ovplyvňovať klímu triedy. Vyššie počty povedú k obmedzeniu inovatívnych vyučovacích foriem a výkladových metód, zameraných na individuálnu podporu žiaka.

SKU pripomína, že v prvom ročníku, kde je nutný individuálny prístup ku každému dieťaťu, je počet 28 žiakov nemysliteľný a fyzicky i psychicky pre vyučujúceho nezvládnuteľný. Podľa nich návrh vôbec neberie do úvahy, že v našich triedach neustále stúpa počet začlenených žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. "Práca v 30-člennej triede, kde sa nachádzajú individuálne začlenení žiaci a žiaci s mentálnym postihnutím, je pre učiteľa, ktorý pracuje bez asistenta, neskutočne náročná," upozorňujú.

SKU dodáva, že ak naše školstvo porovnávame so situáciou v krajinách OECD, je nutné aj v našich školách vytvoriť identické podmienky pre vzdelávací proces. Treba znížiť administratívne zaťaženie súvisiace so začlenenými žiakmi, vytvoriť pre učiteľov vzorové tematické plány a metodické materiály, ktoré sú vo väčšine krajín OECD štandardom pre učiteľov. Zároveň je potrebné poskytnúť pre učiteľov i žiakov servis v podobe asistentov žiakov, asistentov učiteľov, špeciálnych pedagógov, IT technikov, metodikov a podobne. "V našej praxi tieto pozície absentujú a to všetko sa, spolu s nízkym finančným ohodnotením učiteľa i s nízkou dotáciou školstva, podieľa na tom, že zlepšovanie kvality vzdelávania v našich podmienkach nemôže napredovať tak, ako by sme si všetci priali," dodáva správna rada SKU.

Zdroj: SITA

Veľké knižné darovanie

uverejnené 21. 5. 2013, 10:46 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 21. 5. 2013, 10:49 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Dostali sme ponuku  zapojiť sa do projektu: "Veľké knižné darovanie". 
dakujeme.sme.sk je prvý darcovský portál na Slovensku. Oslovila nás jedna mamička, či máme záujem zapojiť sa do projektu: "Veľké knižné darovanie" a dostať knižky do školskej knižnice. Keďže naše deti radi čítajú, napísali sme o našej škole krátky článok, zaregistrovali sme sa a tu je následný postup, ako nám môžete pomôcť.

Je potrebné kliknúť na link obrázku na našej webovej stránke : Veľké knižné darovanie, kde si o nás niečo prečítate. Ak máte chuť darovať nám zopár drobných eur, treba si kliknúť na formulár : Chcem darovať, vyplniť ho, poslať peniažky a za ne dostane naša škola knižky do školskej knižnice.
Všetkým darcom ďakujeme a sľubujeme, že budeme ešte viac čítať.

                                                      Ď  A  K  U  J  E  M  E  ! ! ! ! !

O ďakujeme.sme.sk a o nás:

dakujeme.sme.sk je prvý darcovský portál na Slovensku, ktorý sme vytvorili pre:
... ľudí, ktorí hľadajú pomoc
... ľudí štedrých a ochotných darovať online
... ľudí citlivých k druhým, ochotných napísať príbeh človeka/ obľúbenej „neziskovky“ a osloviť priateľov s prosbou o pomoc

Kto tvorí dakujeme.sme.sk?

Tvoria ho pre vás mamičky Kamilka, Tina, Slávka, Zuzana a Maťka a tím ľudí v SME.sk: Andrej Hudec, Filip Struhárik a Juraj Ďurica. Viac o nás a o poskytovaní pomoci cez dakujeme.sme.sk.

Ako darovať?

1. Vyberte si komu chcete pomôcť svojím darom. - 2. Kliknite na „darovať.“ - 3. Zvoľte výšku daru a vyberte si banku, v ktorej máte vedený účet. - 4. Vstúpte do banky. Skontrolujte výšku daru. Č. účtu máte predvolené. Potvrďte svoj dar.

Môžem mať istotu, že môj dar bude venovaný ľuďom, ktorým chcem pomôcť?

ÁNO.

Systém dakujeme.sk priradí každému daru variabilný symbol. Na základe variabilných symbolov priraďujeme dary príbehom a ľuďom, ktorým sú určené.
Vaša meno sa zároveň zobrazí na zozname darcov, ktorý je pod každým príbehom. Zobrazením vášho mena a daru na zozname darcov máte kontrolu a istotu, že váš dar bude venovaný príbehu podľa vášho želania. Zároveň aj obdarovaný si vďaka zoznamu darov pod svojím príbehom môže kedykoľvek skontrolovať, či mu boli poslané všetky dary.

Chcem darovať. Ako?
1. Vyberte si komu chcete pomôcť svojím darom.
2. Kliknite na „darovať.“
3. Zvoľte výšku daru a vyberte si banku, v ktorej máte vedený účet.
4. Vstúpte do banky. Skontrolujte výšku daru. Č. účtu máte predvolené. Potvrďte svoj dar.

Na aký účet je poukázaný môj dar?

Dary prijímame na dva darcovské účty: Tatra banka - 2628076464/1100 a Slovenská sporiteľňa - 0189551083/0900
Oba účty sú registrované v rámci verejnej zbierky pod č. SVS/OVVO-25486-54834

Zber starého papiera

uverejnené 24. 4. 2013, 7:51 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 7. 5. 2013, 5:57 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Vyhlasujeme súťaž v zbere starého papiera: 
                            9.5.- 17.5.2013
Ráno:           7,00- 8,00
Popoludní: 15,00- 16,00

Papier musí byť poviazaný, preberáme staré noviny, časopisy, papier, nie kartóny! Súťažíme medzi triedami.
  

Zoznam prijatých detí do 1. ročníka

uverejnené 19. 3. 2013, 3:02 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 24. 4. 2013, 22:48 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Je nám ľúto, ale z priestorových a kapacitných dôvodov nemôžeme prijať všetky deti, ktoré boli zapísané do 1. ročníka na našej škole. Uverejňujeme zoznam prijatých žiakov.

                                                            Ďakujeme za pochopenie, vedenie školy


Árva Dávid
Bartovic Šimon
Belovičová Bianka
Bienská Michaela
Blahová Liana
Boča Adam
Bojczún Andrej
Brtiš Nikolas Fernando
Čišková Nikola
Damborská Lenka
Dejová Simona
Döményová Henrieta
Dubský Mário
Ďuriš Adam Jozef
Fakla Filip
Gálfyová Natalie
Gladyshkov Gukov Ivan
Görner Adam
Hacajová Nikola
Hájovská Nela
Halalingová Natália
Hanusová Michaela
Harantová Isabella
Horňáková Janka
Hrotík Ján
Janková Angelika
Jarembeková Emma
Juraško Patrik
Kamenár Peter
Kapitáňová Martina
Kokoš Adrian
Kollerová Laura
Korčeková Lara
Kotásek Lukáš
Kotuliaková Lea
Kramárová Karolína
Kseňák Miroslav
Kurčík Adam
Kusovská Kristína
Kysela Martin
Lády Frederik
Lapínová Patrícia
Lelkesová Emilly
Mečiar Patrik
Medveď Pavol
Mihálik Martin
Mihalovičová Alica
Miková Nikola
Mišiak Matúš
Nečedová Linda
Nemessányiová Alžbeta
Nitková Karolína Sára
Nopp Hugo
Peniašková Martina
Plass Dominik
Podoba Tomáš
Posvancová Nina
Prívozník Michal
Rothbauer Michael
Snopková Linda
Striežencová Michaela
Strnádel Matúš
Suránová Michaela
Svatíková Ema
Šablatúra Samuel
Škultéty Gregor
Turbová Laura
Václavík Tomáš
Volf Matúš
Vrba Miloslav
Zahoran Alexandra
Žilinský Patrik
Žiška Martin
 

Darujte 2% zo svojich daní

uverejnené 12. 3. 2013, 2:15 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 18. 4. 2013, 5:12 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Vážení rodičia a priatelia školy, 

Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech vašich detí. 
Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno- vzdelávacieho procesu a vybavenia školy.Využite túto možnosť darovania 2%.

Postup pri darovaní 2% dane: 

Ak ste zamestnaní a nepodávate si daňové priznanie sami:

1. požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15. februára 2013

2. požiadajte zároveň o vystavenie tlačiva: Potvrdenie o zaplatení dane

3. Vyplňte tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní 2% dane, ktoré nájdete na našej webovej stránke v sekcii Dokumenty,( alebo dolu pod oznamom )

4. Obidve vyplnené tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie...) doručte na svoj príslušný daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska- najneskôr do 30.4.2013


Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie: 

1. Vyplňte svoje príslušné tlačivo daňového priznania

2. Vypočítajte si 2% z dane z príjmov fyzickej osoby (minimálne však 3,32 eura)

3. V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% dane v prospech jedného prijímateľa ( typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania

3. Riadne vyplnené tlačivo doručte na váš daňový úrad do 31.3. a uhraďte aj svoju daň. 

                                               Ďakujeme  ! ! ! 

Testovanie deviatakov

uverejnené 11. 3. 2013, 23:22 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 11. 3. 2013, 23:41 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

V stredu 13.3.2013 sa na celom Slovensku uskutoční Testovanie 9 – 2013.

Komu je testovanie určené:  žiakom 9.ročníka ( na našej ZŠ sa týka 56 žiakov )

Ciele testovania:  -  získať obraz o vzdelávacích výsledkoch žiakov pri výstupe z                 II.stupňa ZŠ                

-    porovnať výkony jednotlivých žiakov

-    výsledky budú jedno z kritérií pre prijatie žiakov na štúdium na strednú školu

Aké predmety sa testujú:     -    matematika

           -    slovenský jazyk a literatúra

Povolené pomôcky:   - kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne  gulôčkové                       pero

Termín zaslania výsledkov:  -  v elektronickej podobe  ich získajú ZŠ začiatkom apríla

     -          výsledkové listy dostanú ZŠ v polovici apríla

Všetkým našim deviatakom držíme palce. Veríme, že zúročia výsledky intenzívnej prípravy, ktorú sme im venovali na hodinách Slovenského jazyka a Matematiky počas celého školského roku. 

Naše úsilie vyvrcholilo v dňoch 11. a 12. marca, keď sme frontálne zopakovali učivo 2. stupňa z oboch predmetov a dali tak žiakom možnosť overiť si úroveň svojich získaných vedomostí, zbaviť sa "slabých stránok" a získať zdravé sebavedomie. 

 Pri práci využite  všetky svoje vedomosti a nezabudnite ani na „zdravý sedliacky rozum“.

                                                                To vám prajú všetci žiaci školy a vaši učitelia.

 

 

Oznam rodičom

uverejnené 27. 2. 2013, 3:34 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 27. 2. 2013, 3:34 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Riaditeľka školy oznamuje rodičom, že z dôvodu výmeny okien sú  na školskom dvore pozostatky stavebného materiálu, starých okien a iný odpad. O stave areálu školy boli žiaci upozornení svojimi pedagógmi. Z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia veľké prestávky sa taktiež trávili v budove školy.

Na stretnutí zástupcov mestskej časti, riaditeľky školy a dodávateľa  bolo dohodnuté, že vzniknuté nedostatky odstráni dodávateľ okien počas jarných prázdnin.


1-10 of 30