Projektové vyučovanie štvrtákov

uverejnené 4. 2. 2013, 22:06 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 5. 2. 2013, 10:21 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

VESMÍR – patrí medzi najzaujímavejšiu, najatraktívnejšiu a najfascinujúcejšiu tému v rámci vyučovania prírodovedy. Dňa 4.2. sa žiaci 4.B a 4.C triedy stretli vo video- učebni, aby si spoločne odprezentovali svoje zaujímavé projekty o vesmíre. Projektové vyučovanie je pre žiakov veľmi efektívnym spôsobom výučby. Určite i preto, že neoddeliteľnou súčasťou celého procesu sú informačno- komunikačné technológie (IKT) - notebook, interaktívna tabuľa, projektor, dostupnosť internetového pripojenia. V dvojhodinovom bloku projektového vyučovania sme mali možnosť dozvedieť sa množstvo informácii o vzniku vesmíru,  nebezpečných kométach, planétach podobných našej Zemi, zaujímavostiach o hviezdach, ale i o kozmonautoch a zvieratách, ktoré vyleteli do vesmíru. V závere mali žiaci možnosť hlasovať a vybrať najzaujímavejší projekt. Zvolili takto:

 

1.miesto: Slávka Nagyová  

2.miesto: Dominik Demjanovič

3.miesto: Martin Koller, Lukáš Tomlain

Projektové vyučovanie sa žiakom veľmi páčilo. Obohatilo ich vedomosti o vesmíre a prispelo k pochopeniu viacerých vesmírnych javov v slnečnej sústave.

                  Mgr.A.Ambrožová, Mgr.L.Kratochvílová                                                                                                                                                                 

Comments