Príprava na súťaž Mladých zdravotníkov

uverejnené 21. 5. 2013, 10:28 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 21. 5. 2013, 10:28 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Už niekoľko rokov sa naša škola zapája do mestskej súťaže hliadok mladých zdravotníkov. Usporiadateľom súťaže, v ktorej si žiaci môžu overiť svoje vedomosti a zručnosti v poskytovaní prvej pomoci, je Slovenský červený kríž. 
Chlapci a dievčatá zo 6.C triedy sa už na svoju prvú zdravotnú súťaž svedomito pripravujú. Nestačí len príprava teoretická, deti musia ovládať aj praktické poskytnutie prvej pomoci. Jednou z najvýznamnejších úloh pri poskytovaní prvej pomoci je ovládať aj kardiopulmonálnu resuscitáciu, súbor výkonov, ktoré majú okamžite zabezpečiť alebo obnoviť cirkuláciu krvi a dýchanie pri zlyhaní životných funkcií. A práve to bolo cieľom návštevy detí z triedy 6.C na Územnom spolku SČK Bratislava –mesto v pondelok 20. mája. Na resuscitačnej bábke sa deti učili poskytnúť nepriamu masáž srdca a umelé dýchanie dospelému človeku- aj malému bábätku. 

Comments