Pilotné testovanie žiakov 9. ročníka

uverejnené 28. 1. 2013, 23:51 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 28. 1. 2013, 23:51 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Naša škola bola vybraná na Pilotné testovanie žiakov 9. ročníka a bude spolupracovať s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania. Pilotné testovanie bude realizované dňa 11.2.2013 a bude pozostávať z testu z matematiky a vyučovacieho jazyka. Bude trvať cca 3 hodiny. Je potrebné, aby žiaci mali kalkulačky a rysovacie pomôcky. 

Comments