Návšteva ZŠ Můtenická v Brne

uverejnené 19. 4. 2013, 10:27 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 24. 4. 2013, 8:01 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
V rámci spolupráce medzi partnerskou školou v Brne sme prijali pozvanie na športové turnaje a návštevu základnej školy na Můtenickej ulici v Brne. 7 chlapcov 6.- 7. ročníka a 10 dievčat 5. a 6. ročníka odohrali priateľské zápasy vo florbale a vybíjanej.  Aj keď sa chlapcom nepodarilo vyhrať  nad českým družstvom, dievčatá ukázali svoju silu, šikovnosť, presnosť a české družstvo vo vybíjanej porazili.
Po spoločnom obede v školskej jedálni sa pedagógovia oboznámili s novým hlasovacím zariadením, ktoré česká škola pre svojich žiakov zakúpila a tým zmodernizovala výučbu rôznych predmetov.
Popoludní sme so žiakmi navštívili staré mesto v Brne, prezreli si Katedrálu Petra a Pavla- Petrov, prešli sa starými uličkami, námestím, videli Brnenský orloj a svoje putovanie zakončili návštevou Mc Donalda. Príjemne unavení a plní zážitkov nás autobus odviezol späť do Bratislavy.
Týmto chceme poďakovať združeniu našich rodičov, že nám umožnili tento malý výlet a uhradili nám cestovné do Brna.

Comments