Literárna súťaž o knihách- I. stupeň

uverejnené 4. 4. 2013, 8:10 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 9. 4. 2013, 1:22 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Celý mesiac marec sa žiaci našej školy venovali o trošku viac knižkám, ilustráciám, recitácii...a vôbec všeobecne -čítaniu. V utorok 26.3. sa uskutočnila na I. stupni zaujímavá literárna súťaž: "Kto vie- odpovie". Z každej triedy  vybrali pani učiteľky 2-3 najšikovnejších žiakov, ktorí sa súťaže zúčastnili.
V úvode akcie si žiaci vylosovali družstvá, ktoré sa skladali z jedného druháka, jedného tretiaka a jedného štvrtáka, aby to bolo spravodlivé. Následne ich čakal literárny test o literárnych dielach, detských spisovateľoch, porekadlách, povestiach..., v ktorom museli preukázať svoje vedomosti. 
Osobitnú kategóriu tvorili malí prváci, ktorí bojovali vo dvojiciach za svoju triedu a museli svoje vedomosti preukázať v obrázkovom rozprávkovom teste.
Po ukončení prišlo k spočítaniu bodov a k vyhodnoteniu. Nebolo to jednoduché, lebo 2 družstvá museli dostať rozstrelové otázky, lebo mali rovnaký počet bodov. Nakoniec to dopadlo takto:
                          1. miesto: P. Lóci 4.C, V.Kotuliak 3.B, Š. Škultéty 2.B, 
                          2. miesto: S. Nagyová 4.B, S. Kotásek 3.A, N.Grygarová 2.A
                          3. miesto: K. Chladecká 4.A,M. Benko 3.A, K.Ridillová 2.A

Výhercovia si odniesli hodnotné knižky, diplomy a sladkosti. Prváčikovia boli ocenení všetci, aby boli vhodne motivovaní k ďalším podobným súťažiam. 

                                                                GRATULUJEME  !

Comments