Imatrikulácie prvákov

uverejnené 4. 10. 2012, 7:25 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 4. 10. 2012, 7:27 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

V stredu 3. októbra sa v aule našej školy zišli prvácki rodičia, aby videli svoje deti- ako budú imatrikulované do školského cechu.
Všetci prváci už otvorili Šlabikár, nazreli do knižky plnej obrázkov a písmeniek a ručičku si vycvičili na napísanie prvých písmeniek. Začali spoznávať taje matematiky a čísel. Na výtvarnej výchove  namaľovali krásne obrázky a na hudobnej výchove sa naučili spievať prvé veselé pesničky. 
Nastal deň, kedy boli slávnostne prijatí medzi žiakov našej školy. Nebolo to však také jednoduché. Najprv museli presvedčiť svojim sľubom pani učiteľky aj rodičov, že sa budú pilne učiť, poslúchať a že si budú vzorne plniť svoje školské povinnosti. Potom nastala slávnostná imatrikulácia, žiaci obdržali imatrikulačné listy a malú sladkosť. Spolu predviedli krátky veselý program a rozutekali sa k svojim rodičom.

Veľké poďakovanie patrí pani učiteľkám, pani vychovávateľkám za mesačnú prípravu celého programu, ale hlavne p.uč. Aďke Matušikovej z 1.B, ktorá to celé zorganizovala a uvádzala.
 
Comments