Deň Zeme u tretiakov

uverejnené 26. 4. 2013, 6:16 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 6. 5. 2013, 9:23 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
V spolupráci s pani Mokošovou, mamičkou žiaka 3.A, sa všetci tretiaci zúčastnili besedy na tému “ Ako funguje naše telo“ . Po krátkej a zaujímavej prezentácii sme videli pokus , čo robia cukry v našom tele. Na záver odpovedala na zvedavé otázky detí. 

3.A na hodine slovenského jazyka, žiaci pracovali v skupinách na projekte Potravinová pyramída a na záver vyučovania čistili okolie školy od odpadkov.

3.B žiaci s pomocou pani učiteľky presádzali kvety , na hodine výtvarnej výchovy vyrábali výrobky z odpadového materiálu.
Comments