Deň Zeme u prvákov

uverejnené 24. 4. 2013, 7:46 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 24. 4. 2013, 7:46 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Aj prváci vedia, že 22.apríla slávi sviatok naša modrá planéta Zem. Na tento deň sa poctivo pripravovali a na hodinách prírodovedy, výtvarnej výchovy a slovenského jazyka sa oboznamovali s dôvodmi, prečo treba našu planétu chrániť a ako to robiť. Každá trieda sa potom rozhodla spracovať určitú oblasť z ochrany životného prostredia a na spoločnom projektovom vyučovaní sa žiaci navzájom oboznámili s výsledkami svojho snaženia. 
1.A sa zamerala na problematiku separovania odpadu a z odpadových materiálov. Vyrobila niekoľko hračiek a modelov a vysvetlila zmysel recyklácie. 

1.B vyrobila krásne propagačné narodeninové plagáty pre našu Zem a deti vysvetlili, prečo by sa mali ľudia zamyslieť nad nutnosťou chrániť planétu.

1.C sa vo svojich projektoch zamerala na pestrosť života na Zemi, predstavili svoje obľúbené zvieratká a nakreslili dve tváre našej Zeme: čo ju robí peknou a šťastnou a čo ju špatí, ničí a trápi.

1.D spracovala život v prírodných spoločenstvách ako sú les, rybník, pole, lúka či more. Pripomenuli nutnosť ochrany prirodzených domovov živočíchov žijúcich na našej planéte.

Okrem toho sa žiaci z počítačových prezentácií dozvedeli históriu vzniku sviatku, spoznali ochranárske organizácie a zásady, ktorými denne môžeme prispievať ku krajšiemu a zdravšiemu životnému prostrediu v našom okolí. Na záver si v minikvíze overili svoju pozornosť a vedom
osti, zaspievali si a najšikovnejší z tejto milej akcie odchádzali so sladkou odmenou.
Comments