Deň učiteľov

uverejnené 29. 3. 2013, 5:56 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 29. 3. 2013, 6:03 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
J.Á. Komenský povedal. že dobrý učiteľ prebúdza v deťoch ducha slobodného myslenia, ale aj pocit osobnej zodpovednosti. Jedno bez druhého je zlé. A preto aj dnes dbajme všetci- spoločnými silami- aby naše deti boli ľúbené, chválené, ale aj zodpovedné za svoje konanie. Zaželajme si, aby sa nám v tejto spoločnej práci darilo čo najlepšie, a keď sme už na konci so silami, aby sme stretli ďalších dobrých ľudí, ktorí nám pomôžu opäť naštartovať a udržiavať rovnováhu, aby zlo nezvíťazilo nad dobrom, aby všetky deti vyrastali v prostredí, kde im do srdiečka zasievajú dobro a lásku, nie zlobu, násilie a nenávisť.
                                                               Mgr. O. Novotná

Pri príležitosti Dňa učiteľov vedenie školy zorganizovalo slávnostnú Pedagogickú radu mimo školy. Pani riaditeľka poďakovala všetkým pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom za kvalitnú a neraz namáhavú prácu pri vzdelávaní a výchove detí a popriala všetkým ešte veľa síl, optimizmu a radosti.
Za ZRPŠ a Radu školy sa pedagogickej rady zúčastnili-  pani Fűhrichová a pán Mihálik, ktorí poďakovali učiteľom-  krásnou ružou.

Comments