Celoslovenské testovanie deviatakov

uverejnené 22. 4. 2013, 10:50 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 22. 4. 2013, 10:53 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Dňa 13.3.2013 sa konalo Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. V našej škole sa testovania zúčastnilo 56 žiakov 9.ročníka.
V matematike bol dosiahnutý priemerný počet bodov školy 11,9 a v slovenskom jazyku 16,68. 
Priemerný počet bodov v rámci SR bol v matematike 12,01 a v SJL 16,88.
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR (národný priemer) v matematike  bola 60,07 % a v SJL 67,51 %.
Priemerná percentuálna úspešnosť školy bola v matematike 55,45 % a v SJL 66,71 %. 
Keďže priemerná známka žiakov 9.ročníka bola na polročnom hodnotení z matematiky 3,07 a zo SJL 2,79, môžeme konštatovať, že dosiahnuté výsledky v Testovaní korešpondujú s vedomosťami a prospechom žiakov.

Comments