Zdravotné hliadky

uverejnené 22. 5. 2012, 8:56 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 22. 5. 2012, 8:57 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

V pondelok 21.mája sa v areáli Územného spolku Slovenského Červeného kríža Bratislava a v areáli kúpaliska Delfín uskutočnilo územné kolo súťaže družstiev mladých zdravotníkov I. a II. stupňa základných škôl z celej Bratislavy.  5-členné družstvá chlapcov a dievčat súťažili nielen v teoretických, ale najmä v praktických disciplínach. V prvej časti absolvovali otázky z vedomostí o Červenom kríži a základných zdravotníckych  vedomostí. Praktické overovanie v poskytovaní prvej pomoci prebiehalo na 4 stanovištiach, na ktorých súťažiaci  na figurantoch ošetrovali zlomeniny, veľké vonkajšie krvácanie, popáleniny, rany, ale aj poskytovali pomoc pri šoku a bezvedomí. V závere súťaže ukázal každý člen družstva svoje zručnosti a znalosti  pri kardiopulmonálnej resuscitácii.

Našu školu reprezentovali žiaci 9.B triedy Alexandra Fajnorová, Bianka Fukáriová, Barbora Kormančíková, Tamara Petríková a Martin Sághy, ktorí v konečnom poradí skončili na 12.mieste.

                                                                        RNDr.  J. Skotnicová

Comments