Výtvarná a literárna súťaž: Bratislava- moje mesto

uverejnené 4. 1. 2012, 4:25 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 4. 1. 2012, 4:25 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Mesto Bratislava v spolupráci s piatimi verejnými knižnicami ocenilo dňa 13.12.2011 v Justiho sieni Primaciálneho paláca najlepšie práce žiakov ZŠ a SŠ v rámci 2.ročníka súťaže „Bratislava – moje mesto“. 

Témou literárnej i výtvarnej súťaže bola Bratislava v rozprávke. Do súťaže bolo prihlásených 392 prác, z toho 250 literárnych a 139 výtvarných. Aj napriek veľkému množstvu súťažných prác sa podarilo dvoch žiakom našej školy prevziať z rúk pani námestníčky primátora mesta Bratislavy pani P. Nagyovej ceny na slávnostnom vyhodnotení.

V literárnej súťaži si prevzala čestné uznanie s knižnou odmenou Katka Kissová a vo výtvarnej časti získal krásne 3.miesto Alexander Terkovič - žiaci zo 4.A triedy. 

Po oficiálnej časti sa zúčastnili naši žiaci na úlohách v rámci literárneho workshopu Malá bosorka a pracovali so spisovateľkou Gabikou Futovou.

Víťazom gratulujeme a ďakujeme pani učiteľke Alene Ambrožovej za prípravu žiakov.


Ċ
Miroslav Podzáhradná,
4. 1. 2012, 4:25
Ċ
Miroslav Podzáhradná,
4. 1. 2012, 4:25
Comments