Vyhodnotenie Prečo mám rád slovenčinu...Nové Zámky

uverejnené 16. 6. 2012, 23:57 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 21. 6. 2012, 9:03 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Dňa 14.6. 2012 sa uskutočnilo v Nových Zámkoch vyhodnotenie celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou. Do súťaže sa prihlásilo až 111 škôl z celého Slovenska. Členovia odborných porôt hodnotili 483 prác v jednotlivých kategóriách. Na tomto slávnostnom akte sa zúčastnili aj dvaja  žiaci 1.stupňa a jeden pedagóg. V 1.kategórii si prevzala čestné uznanie žiačka 4.A triedy Laura Stepanovičová. Žiakovi Petrovi Majerčákovi odovzdal hlavnú cenu sám pán prezident Ivan Gašparovič. Prezident SR zagratuloval nášmu žiakovi k víťazstvu a odovzdal mu svoj osobný dar – kazetu s perom. Obaja žiaci získali diplom, hodnotné ceny a upomienkové darčeky. Medzi piatimi ocenenými pedagógmi zo Slovenska a zo zahraničia bola aj pani učiteľka Alena Ambrožová. K nezabudnuteľným zážitkom bude patriť slávnostné defilé na pódiu, krásny program detí a slávnych umelcov, či stretnutie a fotenie s pánom prezidentom.

Comments