Vesmír očami detí-výtvarná súťaž

uverejnené 25. 4. 2012, 11:21 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 28. 4. 2012, 12:23 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Na celom Slovensku prebiehali aj v roku 2012 regionálne kolá výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Jednotlivé kolá sa uskutočnili
v rámci aktivít hvezdární Slovenska. AJ hvezdáreň v Hurbanove
vyhlásila pre bratislavské deti súťaž o vesmíre. Do tejto súťaže sa zapojili aj naši žiaci.

Na škole prebehli najprv školské kolá z jednotlivých ročníkov na 1.stupni. Porota na našej škole vyhodnotila 10 najlepších prác, ktoré boli zaslané v rámci regiónu Bratislava do hvezdárne v Hurbanove.

Odborná porota vybrala v každej zo súťažnej kategórii len po 5 prác, ktoré postúpili do celoslovenského kola.
V 2.kategórii bola ocenená žiačka Martina Prelovszká zo 4.A triedy a Michal Lukačovič zo 6.A.
Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole!

Comments