Vesmír očami detí- celoslovenské kolo

uverejnené 5. 6. 2012, 9:22 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 5. 6. 2012, 10:00 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Vyhlasovateľom 27. ročníka výtvarnej súťaže Vesmír očami detí je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Cieľom súťaže je motivovať deti k výtvarnej tvorbe a k spoznávaniu vesmíru z pohľadu fantázie mladých výtvarníkov.

Práca žiačky 4.A triedy Martiny Prelovszkej bola vybraná v 2.kategórii v rámci Bratislavského kraja medzi ďalšími 5 najkrajšími výtvarnými prácami, ktoré postúpili do celoslovenského kola. Priamo vo hvezdárni v Hurbanove prebehlo aj celoslovenské kolo súťaže Vesmír očami detí. Porota zaradila výtvarnú prácu našej žiačky Martiny Prelovszkej, pod názvom Radosť vesmíru z mladomanželov, medzi víťazné práce celoslovenského kola súťaže Vesmír očami detí 2012.
Je to veľké ocenenie práce s výtvarnými talentami na našej škole, nakoľko do tejto celoslovenskej súťaže je zaslaných v rámci jednotlivých regiónov Slovenska desaťtisíc výtvarných prác detí.

Víťazke gratulujeme a poďakovanie patrí aj našej pani učiteľke Mgr.A. Ambrožovej za výtvarné vedenie žiačky a jej podporu.

Ĉ
Miroslav Podzáhradná,
5. 6. 2012, 9:24
Comments