ÚSPEŠNÁ FRANKOFÓNKA Z PODZÁHRADNEJ

uverejnené 27. 4. 2012, 6:39 používateľom Alena Bednárová   [ aktualizované 2. 5. 2012, 22:27 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
  Bianka Fukariová, žiačka 9. ročníka, získala  3.miesto vo veľkej celoslovenskej súťaži "Dis-moi dix mots", ktorú kažoročne organizuje Francúzsky inšitút v Bratisl
ave pre študentov s vyučovacím jazykom francúzskym. Žiačka zvíťazila v kategórii Koláž (Collimage), určej pre žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií. Na slávnostnej vernisáži, ktorá sa uskutočnila 16. apríla v galérii Francúzskeho inštitútu, jej pán Alexandre Geraut z Francúzskej ambasády za prítomnosti jej najbližších odovzdal diplom a vecné ceny.
Poeticko-výtvarná súťaž "Dis-moi dix mots" (Povedz mi desať slov) je organizovaná vo viac ako 100 krajinách sveta združených v Asociacii Frankofónie pod záštitou francúzskej ambasády, v spolupráci s inštitútmi Aliance française a školami. 
Tento ročník súťaže sa niesol v znamení objavovania tajomstiev  "Mon jardin secret" (Moja trinásta komnata) a desať slov, ktoré mali podnietiť študentskú tvorbu, pochádzalo z diela Reného Descarta.
Bianka, gratulujeme a ďakujeme za úspešné prerezentovanie školy!              
                                                                                                                           Mgr. Marek Korňan
Comments