Tenisové stretnutie

uverejnené 11. 12. 2011, 11:00 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 19. 12. 2011, 7:27 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Na našej škole pracuje aj tenisový krúžok, o ktorý je pomerne veľký záujem zo strany detí. Pod vedením trénerky pani Žilinčanovej si zdokonaľujú tenisové umenie v areáli našej školy žiaci od 1.ročníka. Medzi dlhoročných členov tenisového oddielu patrí aj Dominika Szászová zo 4.A. Pravidelne sa zúčastňuje tréningov a svoj záujem prehlbuje aj návštevami rôznych súťaží i exhibícií v Tenisovom centre na Pasienkoch. V novembri Bratislava privítala štyroch výborných tenistov sveta. Tenistka Dominika Cibuľková sa predviedla so svojou tenisovou priateľkou i súperkou – Wozniackou na exhibičnom zápase. Súťažili v dvojhrách i štvorhrách. Naša žiačka, menovkyňa –Dominika, mala možnosť sa osobne stretnúť s oboma tenistkami a odfotiť sa s Dominikou Cibuľkovou.
Na fotografii aj s Viktóriou Tóthovou z 2.A.Comments