Prečo mám rád slovenčinu,prečo mám rád Slovensko

uverejnené 5. 6. 2012, 9:40 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 5. 6. 2012, 10:06 používateľom Miroslav Podzáhradná ]


Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo kultúry SR, Štátny pedagogický ústav, SPN-Mladé letá a Matica slovenská každoročne vyhlasujú súťaž s medzinárodnou účasťou „Prečo máš rád slovenčinu, prečo máš rád Slovensko“, ktorá sa koná pod záštitou prezidenta republiky SR Ivana Gašparoviča. Cieľom súťaže je podchytiť, rozvíjať a prehĺbiť záujem detí o slovenčinu, Slovensko, o významných dejateľoch Slovenska a svojho kraja. Do súťaže sa zapájajú každoročne žiaci z celého Slovenska a zo zahraničia, kde sú slovenské školy.

V tomto jubilejnom 20.ročníku súťaže sa dostalo našej škole významné ocenenie. 
Žiak Peter Majerčák zo 4.A triedy získal v 1.kategórii najväčšie ocenenie, a to hlavnú cenu. So svojou prácou o svojej prababičke, jedinej žijúcej žiačky spisovateľa J.C.Hronského, zaujal porotu, no i ďalších predstaviteľov literárneho života na Slovensku. Redaktori časopisu Slniečko sa tiež zaujímali o jeho prácu a ocenenie v súťaži. V 1.kategórii získala ocenenie aj ďalšia žiačka 4.A triedy Laura Stepanovičová, ktorá si preberie čestné uznanie. Vo svojej práci sa zamerala na opísanie návratov z krajiny svojich predkov- Srbska, do krásneho Slovenska, miesta svojho rodiska.
Naša škola dostala tento rok aj ďalšie ocenenie. Pani učiteľka A. Ambrožová získala v celoslovenskom kole jedno zo štyroch ocenení pre pedagógov. Cena je určená za prácu s deťmi, za vštepovanie lásky k rodnej reči a k Slovensku.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční 14. 6. 2012 v Nových Zámkoch v rámci Cyrilometodských dní slovenského písomníctva a kultúry.

                                                                                   GRATULUJEME ! ! !

Comments