Krajské kolo chemickej olympiády – vyhodnotenie

uverejnené 7. 6. 2012, 1:41 používateľom Alena Bednárová   [ aktualizované 7. 6. 2012, 1:41 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

V stredu 30.mája sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnilo vyhodnotenie krajských kôl chemickej  olympiády kategórií A, B, C, Dg a Dz. Chlapci a dievčatá zo základných, ale aj stredných škôl, ktorí boli úspešnými riešiteľmi získali  za svoje znalosti a usilovnosť diplomy. Mnohí z nich budú po maturite pokračovať v štúdiu chémie práve na Prírodovedeckej fakulte UK, na ktorej sa možno práve teraz začala ich vedecká kariéra. Medzi ocenenými bola aj žiačka našej školy Karolína Mendelová z triedy 9.A.

Chlapci a dievčatá si po ukončení oficiálnej časti vyhodnotenia mohli pozrieť špeciálne laboratórium spektrálnych metód, v ktorom sa realizuje projekt EÚ : Centrum excelentnosti metód a procesov zelenej chémie. Videli, ako sa merajú elektrónové spektrá  a zistili, že o zložení látok vypovedá aj ich farba a farebné zmeny.    PhDr.Jarmila Skotnicová

CHO vyhodnotenie

Comments