Kinderiáda- atletická súťaž

uverejnené 23. 10. 2011, 2:44 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 25. 10. 2011, 11:27 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
                                                     

Aj tento rok sa žiaci I. stupňa zúčastnili atletickej súťaže, ktorá sa volá Kinderiáda.

Na súťaži sa zúčastňujú deti 2. až 5. ročníkov z bratislavských i mimobratislavských škôl. Tohtoročný atletický míting bol veľmi bohatý na účasť škôl. Bolo ich do 30 a súťažilo skoro 250 detí. Súťažilo sa v atletických disciplínach - beh, štafeta, hod kriketovou loptičkou, hod medicimbalom, skok do diaľky z rozbehu- aj z miesta.
Na výkony našich žiakov sme veľmi pyšní, pretože v súperení s deťmi zo športových škôl a klubov sme sa umiestnili na popredných miestach. A tu sú výsledky našich žiakov:

3. miesto- beh: Radka Stiffellová  z 3.C 

4. miesto- beh: Nina Branišová zo 4.C

6. miesto- skok do diaľky: Adam Pospech z 5. C

9. miesto- hod kriketovou loptičkou: Alexander Terkovič zo 4. A

10. miesto- skok do diaľky: Karin Šeboková z 5.C

16. miesto- skok do diaľky: Tong Vi Phan z 2.A

16. miesto- beh: Roman Hrčka z 2. A 

16. miesto- skok do diaľky: Dominik Demjanovič z 3.C

19. miesto- beh: Dominik Demjanovič z 3.C

 Naša štafeta v zostave K. Šeboková, A. Pospech z 5. roč. a N. Branišová, A. Terkovič zo 4. roč. sa umiestnila na peknom 16. mieste.

Ďakujeme všetkým účastníkom za pekné výkony, pani učiteľkám za prípravu a hlavne p. uč. Soni Stankovičovej, ktorá žiakov sprevádza každoročne na túto súťaž.

                                                                                            GRATULUJEME  !!!

                                                                

 

Comments