Európa v škole- okresné kolo

uverejnené 18. 3. 2012, 3:22 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 24. 4. 2012, 3:36 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Začiatkom marca prebehlo v CVČ na Kulíškovej ulici vyhodnotenie okresného kola súťaže Európa v škole. Na túto súťaž sme sa pripravovali dva mesiace, nakoľko súťaž mala dve časti, a to literárnu i výtvarnú. Mottom 59.ročníka súťaže bola „Európa: tvoja – moja – naša.“ Jednotlivé súťaže boli rozdelené podľa veku do kategórií:

V 1.kategórii bola téma: Európa je náš spoločný domov. Chceme sa oň starať a chrániť ju. 
V 2.kategórii bola téma: Európa je náš spoločný domov. Chceme pomáhať ľuďom aj prírode.

Žiaci 4.A triedy sa zapojili do literárnej i výtvarnej súťaže. Do výtvarnej súťaže prispeli i dve žiačky z 2.A a štyria žiaci z 5.-6.ročníka. Ich snaha a dvojmesačné úsilie vytvoriť, čo najlepšie a najkvalitnejšie práce, sa oplatila. Získali veľa ocenení v jednotlivých kategóriách a v rámci okresu sa naša škola umiestnila najlepšie. A tu sú víťazi:

2.kategória – literárna časť:
3.miesto získala Laura Stepanovičová zo 4.A triedy

3. kategória- literárna časť:
    miesto: Peter Majerčák 4.A

1.kategória – výtvarná časť:
1.miesto: Martina Prelovszká 4.A
2.miesto: Katarína Kissová 4.A
3.miesto: Alexander Terkovič 4.A

2.kategória – výtvarná časť:
2.miesto - skupinová práca: V.Jankurová, K.Horváthová, P.Patáková, A.Rajčani – 5.C, 6.A
3.miesto: Laura Stepanovičová 4.A

Ďakujem všetkým učiteľom, ktorí pomáhali a usmerňovali deti v tejto súťaži, hlavne p.uč. Ambrožovej a Novotnej.        
Víťazom blahoželáme! Víťazné práce postupujú do celoslovenského kola.


Comments