Biologická olympiáda

uverejnené 28. 5. 2012, 11:23 používateľom Alena Bednárová   [ aktualizované 28. 5. 2012, 11:28 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Vo štvrtok 24.mája 2012 sa na ZŠ Mierová  uskutočnilo obvodné kolo 46.ročníka Biologickej olympiády kategórie D. Súťaž je určená pre žiakov 5. – 7.ročníka základných škôl a osemročných gymnázií. Súťaž má dve kategórie :  projektovú, v ktorej žiaci prezentujú výsledky svojej samostatnej práce a teoreticko-praktickú,  ktorá je zamerané na znalosti z biológie. Našu školu reprezentovali chlapci z triedy 7.B Adam  Kӧrӧsi a Martin Šulek, ktorí súťažili v obidvoch  častiach súťaže. V teoreticko-praktickej časti  obsadil Martin 2.miesto, Adam skončil na 6.mieste.

V projektovej časti obsadili :  Martin Šulek s prácou „Správanie scinkov v závislosti od životného prostredia“krásne 2.miesto, Adam Kӧrӧsi  s prácou „Inkubácia a odchov mláďat gekóna“ v súťaži zvíťazil.                                                              Chlapci, gratulujeme !     Jarmila Skotnicová, RNDr.

17. BIO D

Comments