Archív‎ > ‎Š. rok 2011-2012‎ > ‎

Úspechy žiakov 2011-2012

Úspechy žiakov zo školského roku 2010-2011 nájdete v ponuke archív alebo tu.

HOKEJBALOVÝ TURNAJ

uverejnené 28. 6. 2012, 4:43 používateľom Alena Bednárová   [ aktualizované 28. 6. 2012, 4:43 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

V sobotu 23.6. sa 15 chlapcov našej školy zúčastnilo celodenného športového podujatia INSIDE GAMES, plného turnajov, zábavy, hier, aktivít, hudby, slova a nových priateľstiev. Podujatie sa uskutočnilo v Trnave v areály ZŠ Spartakovská a hokejového štadiónu pod záštitou Spoločenstva evanjelickej mládeže. 2 tímy chlapcov súťažili v disciplíne hokejbal. V silnej konkurencii poloprofesionálnych tímov sa Tím B dokázal prebojovať do semifinále, ale v zápase o 3. miesto prehral na samostatné nájazdy 2:3.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu našej školy!   Marek Korňan, vedúci krúžku

HOKEBALL 23.6.2012


Výhra výletu do ZOO

uverejnené 21. 6. 2012, 8:53 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 22. 6. 2012, 12:26 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Dňa 20.6. 2012 sa zúčastnili žiaci 4.A triedy na vyhodnotení výtvarnej súťaže Profesia. Katka Kissová získala prvú cenu a zároveň celá trieda za víťazstvo absolvovala celodenný výlet. V rámci zábavno- vzdelácieho výletu sme boli najprv pozvaní firmou IT Learning do jej centra, kde žiaci 4.A triedy absolvovali zábavnú i poučnú výučbu programov vo výpočtovom stredisku na Kominárskej ulici. Tu sme sa stretli aj s predstaviteľkami „Profesie“- s pani Nozdrovickou a Lebovou. Obe nás milo privítali a zagratulovali k výhre. Katka Kissová si od predstaviteľov Profesie i IT Learning prevzala krásnu cenu – digitálny fotoaparát. V  tombole vyhrala ďalšiu cenu – týždenný denný tábor zameraný na počítače a fotografovanie. Potom sme sa premiestnili do River Parku, kde nás čakal slávnostný obed v Pizzerii. Pizza všetkým chutila a všetci sa dosýta najedli. Autobusom  sme sa odviezli do ZOO, kde nás čakali krásne chvíle so zvieratkami, či zábavný Dinopark. Svoje objavy z doby kamennej, či nové poznatky zo života zvierat v ZOO sme si spestrili v 3D kine. Potom sme boli pozvaní na zmrzlinu a tety z Profesie nám doplnili pitný režim. Nakoniec sme sa zahrali v detskom centre v ZOO. Výlet bol super, všetci boli spokojní a odniesli si z výletu od Profesie krásne spomienky.

Vyhodnotenie Prečo mám rád slovenčinu...Nové Zámky

uverejnené 16. 6. 2012, 23:57 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 21. 6. 2012, 9:03 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Dňa 14.6. 2012 sa uskutočnilo v Nových Zámkoch vyhodnotenie celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou. Do súťaže sa prihlásilo až 111 škôl z celého Slovenska. Členovia odborných porôt hodnotili 483 prác v jednotlivých kategóriách. Na tomto slávnostnom akte sa zúčastnili aj dvaja  žiaci 1.stupňa a jeden pedagóg. V 1.kategórii si prevzala čestné uznanie žiačka 4.A triedy Laura Stepanovičová. Žiakovi Petrovi Majerčákovi odovzdal hlavnú cenu sám pán prezident Ivan Gašparovič. Prezident SR zagratuloval nášmu žiakovi k víťazstvu a odovzdal mu svoj osobný dar – kazetu s perom. Obaja žiaci získali diplom, hodnotné ceny a upomienkové darčeky. Medzi piatimi ocenenými pedagógmi zo Slovenska a zo zahraničia bola aj pani učiteľka Alena Ambrožová. K nezabudnuteľným zážitkom bude patriť slávnostné defilé na pódiu, krásny program detí a slávnych umelcov, či stretnutie a fotenie s pánom prezidentom.

Krajské kolo chemickej olympiády – vyhodnotenie

uverejnené 7. 6. 2012, 1:41 používateľom Alena Bednárová   [ aktualizované 7. 6. 2012, 1:41 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

V stredu 30.mája sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnilo vyhodnotenie krajských kôl chemickej  olympiády kategórií A, B, C, Dg a Dz. Chlapci a dievčatá zo základných, ale aj stredných škôl, ktorí boli úspešnými riešiteľmi získali  za svoje znalosti a usilovnosť diplomy. Mnohí z nich budú po maturite pokračovať v štúdiu chémie práve na Prírodovedeckej fakulte UK, na ktorej sa možno práve teraz začala ich vedecká kariéra. Medzi ocenenými bola aj žiačka našej školy Karolína Mendelová z triedy 9.A.

Chlapci a dievčatá si po ukončení oficiálnej časti vyhodnotenia mohli pozrieť špeciálne laboratórium spektrálnych metód, v ktorom sa realizuje projekt EÚ : Centrum excelentnosti metód a procesov zelenej chémie. Videli, ako sa merajú elektrónové spektrá  a zistili, že o zložení látok vypovedá aj ich farba a farebné zmeny.    PhDr.Jarmila Skotnicová

CHO vyhodnotenie

Čím budem, keď vyrastiem

uverejnené 5. 6. 2012, 23:10 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 5. 6. 2012, 23:15 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Spoločnosť Profesia oslavuje 15.výročie svojho vzniku. Jednou z akcií osláv bola aj súťaž pre žiakov základných škôl v kreslení vysnívaných budúcich profesií. Do tejto súťaže sa zapojilo 80 základných škôl z celého Slovenska, ktoré poslali kresby od 915 detí vo veku od 6 do 15 rokov. Podľa detských prác chcú dnešné deti pracovať v tradičných povolaniach. Najviac detí sníva o práci učiteľov, zverolekárov, policajtov, maliarov a lekárov.

Žiaci 4.A triedy si na hodinách slohu rozprávali o tom, čím by chceli byť, aké povolania sa im najviac páčia a prečo by si vybrali danú profesiu. Na výtvarnej výchove túto predstavu premenili do umeleckého obrazu, v ktorom sa prejavila ich detská kreativita, výtvarný talent i fantázia v umeleckom stvárnení. A v tejto celoslovenskej súťaži, ako najlepšia práca spomedzi 915 kresieb detí, bola vybraná kresba žiačky 4.A triedy Katky Kissovej.  

Súčasťou tejto výhry je celodenný  zájazd do Bratislavskej ZOO a  "Interaktívna výučba pre žiakov ZŠ" od partnera súťaže IT Learning.

                                                                        GRATULUJEME  !

Prečo mám rád slovenčinu,prečo mám rád Slovensko

uverejnené 5. 6. 2012, 9:40 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 5. 6. 2012, 10:06 používateľom Miroslav Podzáhradná ]Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo kultúry SR, Štátny pedagogický ústav, SPN-Mladé letá a Matica slovenská každoročne vyhlasujú súťaž s medzinárodnou účasťou „Prečo máš rád slovenčinu, prečo máš rád Slovensko“, ktorá sa koná pod záštitou prezidenta republiky SR Ivana Gašparoviča. Cieľom súťaže je podchytiť, rozvíjať a prehĺbiť záujem detí o slovenčinu, Slovensko, o významných dejateľoch Slovenska a svojho kraja. Do súťaže sa zapájajú každoročne žiaci z celého Slovenska a zo zahraničia, kde sú slovenské školy.

V tomto jubilejnom 20.ročníku súťaže sa dostalo našej škole významné ocenenie. 
Žiak Peter Majerčák zo 4.A triedy získal v 1.kategórii najväčšie ocenenie, a to hlavnú cenu. So svojou prácou o svojej prababičke, jedinej žijúcej žiačky spisovateľa J.C.Hronského, zaujal porotu, no i ďalších predstaviteľov literárneho života na Slovensku. Redaktori časopisu Slniečko sa tiež zaujímali o jeho prácu a ocenenie v súťaži. V 1.kategórii získala ocenenie aj ďalšia žiačka 4.A triedy Laura Stepanovičová, ktorá si preberie čestné uznanie. Vo svojej práci sa zamerala na opísanie návratov z krajiny svojich predkov- Srbska, do krásneho Slovenska, miesta svojho rodiska.
Naša škola dostala tento rok aj ďalšie ocenenie. Pani učiteľka A. Ambrožová získala v celoslovenskom kole jedno zo štyroch ocenení pre pedagógov. Cena je určená za prácu s deťmi, za vštepovanie lásky k rodnej reči a k Slovensku.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční 14. 6. 2012 v Nových Zámkoch v rámci Cyrilometodských dní slovenského písomníctva a kultúry.

                                                                                   GRATULUJEME ! ! !

Vesmír očami detí- celoslovenské kolo

uverejnené 5. 6. 2012, 9:22 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 5. 6. 2012, 10:00 používateľom Miroslav Podzáhradná ]


Vyhlasovateľom 27. ročníka výtvarnej súťaže Vesmír očami detí je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Cieľom súťaže je motivovať deti k výtvarnej tvorbe a k spoznávaniu vesmíru z pohľadu fantázie mladých výtvarníkov.

Práca žiačky 4.A triedy Martiny Prelovszkej bola vybraná v 2.kategórii v rámci Bratislavského kraja medzi ďalšími 5 najkrajšími výtvarnými prácami, ktoré postúpili do celoslovenského kola. Priamo vo hvezdárni v Hurbanove prebehlo aj celoslovenské kolo súťaže Vesmír očami detí. Porota zaradila výtvarnú prácu našej žiačky Martiny Prelovszkej, pod názvom Radosť vesmíru z mladomanželov, medzi víťazné práce celoslovenského kola súťaže Vesmír očami detí 2012.
Je to veľké ocenenie práce s výtvarnými talentami na našej škole, nakoľko do tejto celoslovenskej súťaže je zaslaných v rámci jednotlivých regiónov Slovenska desaťtisíc výtvarných prác detí.

Víťazke gratulujeme a poďakovanie patrí aj našej pani učiteľke Mgr.A. Ambrožovej za výtvarné vedenie žiačky a jej podporu.

Biologická olympiáda

uverejnené 28. 5. 2012, 11:23 používateľom Alena Bednárová   [ aktualizované 28. 5. 2012, 11:28 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Vo štvrtok 24.mája 2012 sa na ZŠ Mierová  uskutočnilo obvodné kolo 46.ročníka Biologickej olympiády kategórie D. Súťaž je určená pre žiakov 5. – 7.ročníka základných škôl a osemročných gymnázií. Súťaž má dve kategórie :  projektovú, v ktorej žiaci prezentujú výsledky svojej samostatnej práce a teoreticko-praktickú,  ktorá je zamerané na znalosti z biológie. Našu školu reprezentovali chlapci z triedy 7.B Adam  Kӧrӧsi a Martin Šulek, ktorí súťažili v obidvoch  častiach súťaže. V teoreticko-praktickej časti  obsadil Martin 2.miesto, Adam skončil na 6.mieste.

V projektovej časti obsadili :  Martin Šulek s prácou „Správanie scinkov v závislosti od životného prostredia“krásne 2.miesto, Adam Kӧrӧsi  s prácou „Inkubácia a odchov mláďat gekóna“ v súťaži zvíťazil.                                                              Chlapci, gratulujeme !     Jarmila Skotnicová, RNDr.

17. BIO D

Školský futbalový turnaj o Putovný pohár starostky

uverejnené 25. 5. 2012, 2:32 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 25. 5. 2012, 4:16 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Dňa   17.  mája sa naši futbalisti  I. a II. stupňa zúčastnili futbalového turnaja o Putovný pohár starostky Podunajských Biskupíc. Na podujatie boli pozvané všetky základné školy mestskej časti. Chlapci sa snažili zo všetkých síl a vydali zo seba čo najviac. Rivalita medzi školami bola veľká, no víťaz mohol byť iba jeden.

A ako to nakoniec dopadlo? V kategórii mladších žiakov jednoznačne vyhrala naša škola 1. miesto a  v kategórii starších žiakov sa naši chlapci umiestnili na krásnom 2. mieste.

Okrem medajlí sme získali aj Putovný pohár. Ďakujeme a gratulujeme chlapci!

 

Družstvo mladších žiakov:  Jozef Zemeš 3.C, Peter Červenák 3.C, Artan a Dardan Mehmeti 4.A, Samuel Mihok 4.A, Alexander Terkovič 4.a, Mathias Machotka 4.C, Pavol Šipoš 4.C, Adrián Šulek 4.C.


Družstvo starších žiakov:  Ján Červenák 8.B, Martin Benkovský 8.B , Michal Dostál 9.B, Samuel Pápeš 9.B, Daniel Vajda 9.B, Peter Šebok 9.B, Roland Stach 9.A, Michal Goga 9.A. 


Výsledky zápasov (I. stupeň): 

Podzáhradná -  Rovinka 3:2

Bieloruská -  Biskupická 3:5

Rovinka -  Biskupická 3:1

Podzáhradná - Bieloruská 5:0

Biskupická - Podzáhradná 0:0

Bieloruská - Rovinka 3:4 

(II. stupeň):

Bieloruská - Biskupická 0:12

Podzáhradná - Bieloruská 10:0

Podzáhradná - Biskupická 3:6 

Zdravotné hliadky

uverejnené 22. 5. 2012, 8:56 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 22. 5. 2012, 8:57 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

V pondelok 21.mája sa v areáli Územného spolku Slovenského Červeného kríža Bratislava a v areáli kúpaliska Delfín uskutočnilo územné kolo súťaže družstiev mladých zdravotníkov I. a II. stupňa základných škôl z celej Bratislavy.  5-členné družstvá chlapcov a dievčat súťažili nielen v teoretických, ale najmä v praktických disciplínach. V prvej časti absolvovali otázky z vedomostí o Červenom kríži a základných zdravotníckych  vedomostí. Praktické overovanie v poskytovaní prvej pomoci prebiehalo na 4 stanovištiach, na ktorých súťažiaci  na figurantoch ošetrovali zlomeniny, veľké vonkajšie krvácanie, popáleniny, rany, ale aj poskytovali pomoc pri šoku a bezvedomí. V závere súťaže ukázal každý člen družstva svoje zručnosti a znalosti  pri kardiopulmonálnej resuscitácii.

Našu školu reprezentovali žiaci 9.B triedy Alexandra Fajnorová, Bianka Fukáriová, Barbora Kormančíková, Tamara Petríková a Martin Sághy, ktorí v konečnom poradí skončili na 12.mieste.

                                                                        RNDr.  J. Skotnicová

1-10 of 38