Archív‎ > ‎Š. rok 2011-2012‎ > ‎Oznamy 2011-2012‎ > ‎

Súťaž o najlepšiu "webku školy"

uverejnené 25. 2. 2012, 11:25 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 25. 2. 2012, 11:25 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Aj naša škola sa prihlásila do atraktívnej súťaže o najlepšiu webovú stránku školy. Z celkového počtu prihlásených, splnilo podmienky účasti - 44 základných a 33 stredných škôl. V súťaži, ktorú v rámci RIS vyhlásil Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ), nakoniec zvíťazila ZŠ P.Horova z Michaloviec a bilingválne gymnázium C.S. Lewisa z Bratislavy.

Aj keď sa nám nepodarilo zvíťaziť, aktuálne informácie pre žiakov, rodičov a priateľov našej školy budeme zverejňovať s radosťou aj naďalej !

Súťaž o najlepší web školy - výsledky

Sutaz_web_vyhodnotenie

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa z Bratislavy a základná škola P. Horova z Michaloviec sa stali vo svojich kategóriách víťazmi súťaže o najlepšiu internetovú stránku školy. Hodnotiaca komisia po podrobnom zohľadnení všetkých stanovených kritérií určila konečné poradie. Komisia zároveň týmto oceňuje trend, akým sa jednotlivé školy uberajú pri informovaní verejnosti o svojej činnosti prostredníctvom webových stránok. Ako aj táto súťaž ukázala, internetové stránky škôl sa postupom času stali významným kontaktným bodom a komunikačným kanálom medzi školou, žiakmi/študentmi a ich rodičmi. O ich pomerne vysokej kvalite a informačnej hodnote svedčí aj malý bodový odstup, ktorý jednotlivé prihlásené školy zaznamenali.

Comments