Archív‎ > ‎Š. rok 2011-2012‎ > ‎Oznamy 2011-2012‎ > ‎

Prevádzka školy počas prázdnin

uverejnené 25. 6. 2012, 10:05 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 25. 6. 2013, 9:50 ]

                             Stránkové hodiny počas prázdnin:

                                 Od    8,00 hod  –  do 12,00 hod,

                                                    z toho:   

konzultácie pre rodičov  10,00 -11,00 hod v dňoch podľa rozpisu:


 4. 7. 2012 – RŠ, ZRŠ 1. + 2. stupeň

11. 7. 2012 – ZRŠ 1. stupeň

16. 7. 2012 – 31. 7. 2012 škola neposkytuje služby pre rodičov

 1. 8. 2012 – RŠ

  8. 8. 2012 – ZRŠ 2. stupeň

15. 8. 2012 – ZRŠ 2. stupeň

22. 8. 2012 – RŠ, ZRŠ 1. + 2. stupeň

27. 8. 2012 – 31. 8. 2012 – prítomní všetci pedagógovia aj vedenie školy

Riaditeľka školy  si v prípade nepredvídaných udalostí vyhradzuje právo zmeny prázdninového režimu školy.

 V Bratislave, 21. 6. 2012                                      RNDr. Alena Heldová, riaditeľka školy

Comments