Archív‎ > ‎Š. rok 2011-2012‎ > ‎Oznamy 2011-2012‎ > ‎

Ministerstvo sprístupnilo portál Mapy regionálneho školstva

uverejnené 11. 3. 2012, 10:46 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 11. 3. 2012, 10:46 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Ministerstvo školstva sprístupnilo portál Mapy regionálneho školstva. Informoval o tom na tlačovej besede minister školstva Eugen Jurzyca.

Ministerstvo sprístupnilo portál Mapy regionálneho školstva

„Novým portálom sme chceli dosiahnuť väčšiu informovanosť verejnosti, najmä rodičov o tom, aké školy na Slovensku sú, v akej sú lokalite, aby si rodičia mohli vybrať pre svoje deti školu, aká im najviac vyhovuje, alebo aby mohli vstúpiť do debaty so školou,“ priblížil projekt minister. Portál má pomôcť rodičom pri porovnávaní efektívnosti fungovania školy s inými školami.

Na digitálnej mape sú farebne odlíšené rôzne základné školy aj podľa toho, kto je napríklad zriaďovateľom, či je to obec alebo cirkev. Dajú sa zobraziť vzdialenosti od ostatných škôl, získať ďalšie informácie o školách, napríklad ako sa škola umiestnila v celoslovenskom testovaní. Taktiež si rodič môže zvoliť porovnávaciu tabuľku, vybrať si dve-tri školy a porovnať ich podľa parametrov, ktoré rodiča zaujímajú.

Okrem predstavenia digitálnej mapy Jurzyca zhodnotil zmeny a úspechy, ktoré sa rezortu školstva pod jeho vedením podarilo dosiahnuť. V prvom rade poukázal na dôraz, ktorý kládli na zlepšenie podmienok prepájania vysokých škôl s trhom práce prostredníctvom zverejňovania nezamestnanosti a platov absolventov jednotlivých škôl podľa fakúlt a odborov. Zaviedlo sa povinné zverejňovanie bakalárskych, diplomových a doktorandských prác. Taktiež sa upravila metodika financovania vysokých škôl, a vytvoril sa priestor pre tvorbu spoločných programov vyučujúcich v cudzom jazyku a ukončovaných spoločným alebo dvojitým diplomom.

V súvislosti so základnými a strednými školami minister vyzdvihol po prvýkrát zverejnené informácie o umiestnení jednotlivých škôl v porovnaní s priemerom podľa výsledkov Testovania 9. V máji 2012 má byť pilotne vyskúšané testovanie štvrtákov Monitor 5 na základných školách. Jurzyca poukázal aj na sprísnenie maturity prostredníctvom zvýšenia váhy externej časti maturity. Skonštatoval, že pozitívne vníma aj zvýšenie platov učiteľov, pretože z medzinárodných porovnaní vyplýva, že slovenskí učitelia majú platy na úrovni menej ako 44 percent priemerného platu vysokoškolsky vzdelaného občana (poukazoval na učiteľov na druhom stupni ZŠ). Preto vidí ako pozitívum zvýšenie platov v priemere o 5,7 percenta od 1. januára, čo je viac ako rast platov v slovenskej ekonomike. Taktiež sa zvýšila transparentnosť pri stredných školách prostredníctvom zverejnenia nezamestnanosti absolventov stredných škôl. Ako ďalšie plus Jurzyca vníma zavedenie povinnej výučby anglického jazyka od tretieho ročníka na základných školách a odbremenenie od formulára polročného vysvedčenia.

V oblasti športu minister pripomenul, že sa rezort sústredil najmä na financovanie športovania detí. Podotkol, že prvýkrát prerozdelili dotácie na šport podľa zverejnených kritérií. Rezort zaviedol povinné zverejnenie hospodárenia žiadateľov o štátne dotácie a pripravil Stratégiu výstavby Národného futbalového štadióna.

Zdroj: SITA

Comments