Zápis detí do 1. ročníka

uverejnené 15. 2. 2012, 9:56 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 15. 2. 2012, 10:07 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
V jeden februárový piatok a v sobotu sa naše prvácke triedy premenili na vodnú ríšu. Príčinou bol zápis detí do prvých ročníkov. Vo vkusne upravených triedach privítali deti s rodičmi naše pani učiteľky a pani vychovávateľky. Dôležitou úlohou detí bolo ukázať, ako vedia kresliť, riešiť logické úlohy, správne vyslovovať hlásky, básniť, spievať. Pani učiteľkám pri zápise pomáhala školská psychologička a špeciálna pedagogička. Radili rodičom, ako majú deti pripravovať na školu, aké aktivity napomáhajú rozvoju jemnej motoriky, prečo treba v prípade potreby navštíviť logopéda a pod.
Naši budúci prváci preukázali, že sú šikovní a v septembri sa tešia, že zasadnú do školských lavíc.

Do školy prišlo na zápis 109 prvákov.


Comments