Vianočná súťaž

uverejnené 22. 12. 2011, 14:09 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 22. 12. 2011, 14:21 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
V decembri pani zástupkyňa I. stupňa Fajnorová vyhlásila súťaž: " O najkrajšie vyzdobenú vianočnú triedu".
Veľkí i malí sa predbiehali vo vyrábaní makiet, výrobkov, zdobení násteniek, tried vianočnou tematikou.
Nakoniec prišlo k hodnoteniu. Pani zástupkyňa si na pomoc vybrala šiestich štvrtákov, ktorí tvorili porotu. Boli to: Laura Stepanovičová a Alex Terkovič zo 4.A, Tomáš Volf a Darinka  Feketeová zo 4.B a Matias Machotka so Charlotkou Nagy zo 4.C. Porotu čakala neľahká úloha. S pani zástupkyňou prechádzali jednotlivé triedy, prezerali, zapisovali si poznámky, fotografovali- až nakoniec prišli k rozhodnutiu. A takto to dopadlo:                   
1. miesto: 1.C
2. miesto: 3.C
 3. miesto: 2.B  
Vyhodnotenie sa uskutočnilo na vianočnom jarmoku, kde si víťazi prevzali pekné diplomy a Šmolkové nástenné kalendáre na rok 2012. Ďakujeme pani učiteľkám, vychovávateľkám a víťazom gratulujeme !!!

Comments