Súťaž o „Naj - strašidielko z tekvice“

uverejnené 29. 10. 2011, 5:32 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 29. 10. 2011, 5:39 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

 S príchodom jesene sa mení celá príroda, mení sa všetko vôkol nás. Téma jeseň, stromy, rastliny patrí i do prírodovedného učiva na I. stupni. A tak sme počas pekných jesenných dní trávili hodiny prírodovedy v okolí našej školy pozorovaním stromov a ďalších znakov jesene. Jesenné variácie sme zavŕšili súťažou „O naj strašidielko z tekvice“. Hlavným cieľom bolo dať priestor zážitkom detí. Každé prezentovalo svoju tekvičku s veľkým nadšením a rozžiarenými očami.

Do súťaže sa zapojilo 26 žiakov väčšinou z prvých a druhých ročníkov. Ťažké bolo nájsť jediného víťaza, preto porota rozhodla o štvorici najlepších

                                              1. miesto: Daniel Viskup  z 1.B

                                     2. miesto: Táňa Čermáková  z 1.D

                                     3. miesto: Katarína Ridillová  z 1.D                                                     

                                     4. miesto: Matej Škerlec z 1.B

Takáto podoba vyučovania a spôsob práce  opäť potvrdili platnosť slov Jána Amosa Komenského: 

                         Povedz mi niečo a ja to zabudnem.

                        Ukáž mi niečo a ja si to zapamätám.

                        Dovoľ mi, aby som si to vyskúšal na vlastnej koži a ja to budem ovládať.

                       Dovoľ mi, aby som to prežil a ja to budem cítiť a chápať.

Ďakujeme všetkým žiakom a rodičom, ktorí s nami spolupracovali. 

                                                                    Víťazom ešte raz srdečne blahoželáme!

                                                                             p. uč. E. Januszoneková

Comments