Srdce na dlani

uverejnené 14. 6. 2012, 10:20 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 14. 6. 2012, 10:23 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

SRDCE NA DLANI je výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách. So súhlasom MŠ SR možno program využívať ako učebnú pomôcku na I.stupni ZŠ, materských školách a v čase mimo vyučovania. 

Cieľom vzdelávacej aktivity je vyškoliť učiteľov a ďalších pedagogických a odborných zamestnancov škôl pre využívanie certifikovaného a akreditovaného výchovno-preventívneho programu spolu so súborom učebných materiálov a pomôcok používaného vo viacerých európskych, ale aj mimoeurópskych štátoch v edukačnom procese na I. stupni ZŠ.

V súčasnosti sa program používa v krajinách EÚ, Nemecku, Nórsku, Dánsku, Švédsku, Veľkej Británii, Grónsku, Islande, Fínsku, Lotyšsku, ako aj v Kanade, Japonsku, Austrálii a USA.

Do programu sa zapojili, vyškolili a certifikát dostali aj naši pedagogickí zamestnanci: Mgr. Eva Januszoneková, Katarína Brezovská, Ing. Silvia Sečanská.

                                                                                                               Gratulujeme ! 
Comments