Projektové vyučovanie o vesmíre

uverejnené 5. 2. 2012, 10:38 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 5. 2. 2012, 10:40 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Vesmír, slnečná sústava, meteority, kozmonauti – to všetko bolo súčasťou projektového vyučovania 4.A a 4.C triedy v rámci vyučovania prírodovedy.

Dňa 1.2. sa stretli žiaci oboch tried vo video-učebni, aby si spoločne odprezentovali svoje zaujímavé prezentácie a projekty o vesmíre.

Žiaci tvorili skupinové, či individuálne práce, do ktorých skĺbili všetko, čo sa naučili na hodinách prírodovedy, informatiky, či výtvarnej výchovy. Medzi najzaujímavejšie prezentácie patrili práce o nebezpečných kométach, videoprojekty o našej Zemi z pohľadu kozmonautov, či práce o zvieratkách, ktoré vyleteli do vesmíru. Všetkých žiakov však určite zaujal aj model vesmírnych telies.

Dvojhodinový blok projektového vyučovania o vesmíre sme ukončili kresleným príbehom o vynálezcoch rakiet a o kozmonautovi N.A.Armstrongovi.

Projektové vyučovanie sa žiakom veľmi páčilo a určite obohatilo ich vedomosti o vesmíre, či k pochopeniu viacerých vesmírnych javov v slnečnej sústave.

                                                             Mgr. A. Ambrožová a  Mgr. N. Sabová

Comments