POLROČNÉ HODNOTENIE

uverejnené 31. 1. 2012, 7:40 používateľom Alena Bednárová   [ aktualizované 2. 2. 2012, 1:39 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Táák!  A zasa sme o pol roka starší! Je to vôbec možné?  Veď len nedávno, 5.septembra 2011, sa to všetko začalo.... škôlkári sa stali prvákmi, štvrtáci piatakmi a deviataci začali posledný rok povinnej školskej dochádzky. Všetci žiaci našej školy dostávali za prvý polrok školského roka 2011-2012 Výpis slovného hodnotenia klasifikácie a správania.
Niektorí boli veselí, lebo známky boli výborné, iným do smiechu veľmi nebolo. Hádam najviac boli zvedaví na známky žiaci 5.ročníkov, pre ktorých to bolo prvé „vysvedčenie“ na II.stupni základnej školy.  
Aj naši prváčikovia obdržali svoje prvé hodnotenie polročnej práce. Vo Výpise klasifikácie si našli krásne jednotky, ktoré sa budú, pevne veríme, opakovať aj v ďalšom období. Všetkým srdečne gratulujeme.                       ZRŠ Jaroslava Pilná, Mgr., Gabriela Fajnorová,Mgr.

8. VYSVEDČENIE POLROK 2011-12Comments