Pikopretek

uverejnené 21. 4. 2012, 9:09 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 24. 4. 2012, 22:22 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Dňa 19.4.2012 sa štvorčlenné družstvá našich piatakov, šiestakov, siedmakov a ôsmakov úspešne zúčastnili matematicko - športovej súťaže Pikopretek na Železnej studničke. Súťažili podľa kategórií v lese. Na stanovištiach riešili úlohy s matematickou tematikou, museli logicky rozmýšľať a pracovať v tíme a popri tom zápasili s časom. Do súťaže sa zapojilo viac ako 20 bratislavských škôl.

Umiestnenie našich žiakov v jednotlivých kategóriách: piataci 2. miesto, ôsmaci 6. miesto,
siedmaci 11. miesto a šiestaci 12. miesto. Gratulujeme !!!

                                                                                                   Kristína Kollerová, 8. A

Comments