Nové logo školy

uverejnené 26. 11. 2011, 10:24 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 26. 11. 2011, 10:24 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Vedenie školy vyhlasuje súťaž:

„ O najzaujímavejšie logo, symbol, znak našej školy“.


Podmienky súťaže:

-
do výtvarnej súťaže sa môže zapojiť každý žiak školy od 1. po 9. ročník

- obrázok by mal vystihovať charakter našej školy (názov ulice, environmentálne zameranie, modernú školu s krásnym zeleným areálom okolo školy...a pod.)

- obrázok môže byť nakreslený v grafickom programe na počítači, alebo na výkrese, papieri

- mal by mať veľkosť maximálne 10 × 10 cm

- obrázok môže mať tvar kruhu, štvorca, obdĺžnika, alebo môže byť bez ohraničenia

- návrhy bude posudzovať porota zložená z pani učiteliek výtvarnej výchovy i z radov žiakov

- všetky návrhy musia byť označené menom, triedou a aj s malým popisom, čo predstavuje

- návrhy treba odovzdať triednej pani učiteľke, alebo poslať na mailovú adresu: fajnorova@zspodzaba.sk

do 19. decembra 2011

- víťazný návrh bude odmenený a stane sa logom našej školy

                                           Preto sa zapojte do súťaže a vytvorte si svoje logo vašej i našej školy ! ! !
Comments