Korunovačnou cestou

uverejnené 17. 2. 2012, 9:50 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 17. 2. 2012, 10:01 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Dňa 14. 2. navštívili žiaci 4.A triedy CVČ na Štefánikovej ulici, aby sa zúčastnili projektového vyučovania vlastivedy pod názvom „Korunovačnou cestou“.

Už pred vstupom do miestnosti sa z nich stali rytieri a rytierky, ktoré museli plniť úlohy a získavať korunky za správne odpovede. Tento projekt viedla vedúca klubu p. Regentová.

Na začiatku cesty dostali deti svoje rytierske preukazy a  mapku korunovačnej cesty. Vyfarbili si svoj rytiersky erb, napísali svoje rytierske meno a do mapky si zaznačovali korunovačnú cestu panovníkov Uhorska. Prostredníctvom interaktívnej tabule sa dozvedeli, ako vznikla Bratislava, kto vládol v Uhorsku, prečo sa stala Bratislava korunovačným mestom. Každý sa zapojil do hľadania brán, ktorými sa vstupovalo do mesta a označovania cesty panovníkov po Bratislave. Potom si prezreli jednotlivé obrázky, ktoré označovali korunovačné klenoty, panovníčku Máriu Teréziu a hrad v období korunovácií 10 kráľov a jednej kráľovnej. V závere prebehlo vyhodnotenie najlepších rytierov, ktorí získali najviac koruniek. 

Comments