Kongres Montessori Europe

uverejnené 15. 10. 2011, 10:46 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 15. 10. 2011, 11:07 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
V Bratislave sa 14. októbra 2011 uskutočnil európsky kongres "MONTESSORI EUROPE". Na základe toho bola naša škola vybraná na prezentáciu vyučovania na I. stupni ZŠ. Preto sme v  piatok 14. októbra sme privítali na škole zahraničnú návštevu. Boli to učitelia:

- Laetitia Gimmler z Montessori Zentrum ANGELL Germany,
- Lisa Lovelock z Soaring High Montessori School U.K.
- Tatiana Vyshina a Elena Sitina z Regional Base Montessori center “Vershina” z Vladivostoku- Ruska,

ktorí sa venujú výchove a vzdelávaniu detí na základných a materských školách.
Otvorené hodiny sa uskutočnili v 4.A triede u p. učiteľky A. Ambrožovej ( hravá matematika) a p. učiteľky G. Fajnorovej (informatická výchova.)
Tlmočníčkami boli p. učiteľka Dadajová a Pápaiová, ktoré učiteľom porozprávali aj o slovenskom školskom systéme a našej škole.
Pochvala patrí aj deťom zo 4.A, ktoré ukázali všetko len to najlepšie, čo vedia, dokážu a naučili sa v škole.


 Comments