IMATRIKULÁCIE PRVÁKOV

uverejnené 26. 10. 2011, 8:07 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 26. 10. 2011, 8:13 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
            "... Na známosť sa dáva správa taká, že som bol/a pasovaný/á za prváka..."                 
Diplomom s takýmto heslom sa môže preukázať každý náš prváčik, ktorý sa v stredu 26.10. 2011 zúčastnil Slávnostnej imatrikulácie do školského cechu. Naši prváci- včielky, lienky, žabky aj kuriatka zložili sľub, že sa budú dobre učiť, poslúchať pani učiteľky a vychovávateľky, robiť radosť rodičom aj učiteľom.
Predviedli, že vedia krásne spievať, poznajú básničky, farby, geometrické tvary a hymnu ŠKD.
Všetkým prvákom želáme, aby sa im v našej škole páčilo, darilo a aby si našli veľa kamarátov.


Comments