Exkurzia 4.A: Čistička odpadových vôd vo Vrakuni

uverejnené 14. 5. 2012, 9:31 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 15. 5. 2012, 22:09 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
V rámci ponukových aktivít vzdelávacieho programu MODRÁ ŠKOLA je výbornou formou vzdelávania priamo v objektoch vodárenskej spoločnosti.
Dňa 14.5. sa žiaci 4.A triedy zúčastnili exkurzie do Čističky odpadových vôd vo Vrakuni. Táto čistička patrí kapacitou medzi najväčšie čističky BVS. Z hľadiska technického vybavenia patrí medzi najmodernejšie čističky odpadových vôd v strednej Európe. Je určená na čistenie splaškových vôd v Bratislave a okolia.
Žiaci si na začiatku exkurzie vypočuli najprv teoretické poznatky o čističke od vedúceho pracovníka BVS. Potom si prezreli celý areál čističky a prešli všetky technologické objekty v areáli. Exkurzia umožnila žiakom vidieť na vlastné oči, ako sa mení znečistená voda na vodu čistú, ktorá sa naspäť vypúšťa do Malého Dunaja.
                                                                                                                  Mgr.A.Ambrožová 
Comments