Didaktické hry I. stupňa

uverejnené 15. 10. 2011, 10:26 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 17. 10. 2011, 4:49 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
V piatok 7. októbra sa na našej škole uskutočnili didaktické hry. Keďže nám počasie "nehralo
do karát", svoje teoretické i praktické vedomosti a zručnosti si žiaci overili v triedach i v telocvični.
Na jednotlivých stanovištiach v telocvični si vyskúšali praktické zručnosti zo zdravotnej prípravy, dopravnej výchovy, civilnej obrany, zo športovej prípravy a pod.


Comments